Szczecin, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EconomicsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aquaculture and FisheriesStudia w języku angielskim
Chemical EngineeringStudia w języku angielskim
Materials Sicence and EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa jachtów
Budownictwo
Chemia
Chłodnictwo i klimatyzacja
Elektrotechnika
Energetyka
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałów i nanomateriałów
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0Studia online
Inżynieria środowiska
Inżynieria transportu
Kynologia
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Uprawa winorośli i winiarstwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałów i nanomateriałów
Inżynieria środowiska
Inżynieria transportu
Kynologia
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia stosowana
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Użyteczności Publicznej
Podyplomowe Studia Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server
Podyplomowe Studia Certyfikowany Administrator VMware vSphere
Podyplomowe Studia Gospodarka Odpadami
Podyplomowe Studia Gospodarka wodna
Podyplomowe Studia Inżynieria drogowa
Podyplomowe Studia Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Podyplomowe Studia Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością
Podyplomowe Studia Obrót środkami ochrony roślin i nawozami
Podyplomowe Studia Programowanie komputerów
Podyplomowe Studia Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Podyplomowe Studia Rachunkowość
Podyplomowe Studia Rehabilitacja Zwierząt
Podyplomowe Studia Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych
Podyplomowe Studia Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Podyplomowe Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności