Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Ekonomia
Mikrobiologia stosowana
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura i urbanistyka
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa jachtów
Budownictwo
Chemia
Chłodnictwo i klimatyzacja
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria cyfryzacji
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Kynologia
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia stosowana
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Rolnictwo
Rybactwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Uprawa winorośli i winiarstwo
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
Technologia chemicznaStudia w języku angielskim
Architektura i urbanistyka
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mikrobiologia stosowana
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria rolnicza
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Rybactwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

dr hab.więcej »
Agronomia
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria rolnicza
Rybactwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Podwójny dyplomwięcej »
Fachhochschule Oldenburg, Germany Studia w języku angielskim
Halmstad University, Sweden Studia w języku angielskim
Hanze University w Groningen, Netherlands Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Architektury i projektowania wnętrz
Audyt Wewnętrzny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Controlling wspomagany komputerowo
Florystyka
Fundusze i projekty unijne
Gospodarka nieruchomościami
Inżynieria drogowa
Inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo i rzeczoznawstwo samochodowe
Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Melioracje wodne
Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością
Podyplomowe Studia z Chemii dla Nauczycieli
Poligrafia i media cyfrowe
Programowanie komputerów
Programowanie w szkole
Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych
Rachunkowość
Rachunkowość budżetowa
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Rybactwo
Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze
Studia Podyplomowe Analiza i fuzja danych przestrzennych
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Żywienie człowieka - promocja zdrowia

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Jeździecki
Akademickie Radio „Pomorze”
Chór Akademicki im. Prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie
Chór Kameralny ZUT w Szczecinie
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT w Szczecinie
Komitet Lokalny IAESTE
Niezależne Zrzeszenie Studentów ZUT w Szczecinie
Parlament Samorządu Studentów ZUT
Studenckie Koło Naukowe Abysal
Studenckie Koło Naukowe Act!
Studenckie Koło Naukowe Agroinżynierów
Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji
Studenckie Koło Naukowe Anatomii Zwierząt
Studenckie Koło Naukowe Badan Podwodnych
Studenckie Koło Naukowe Bioarchitektura
Studenckie Koło Naukowe Biologii Rozrodu
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mięsa „BIO-MEAT”
Studenckie Koło Naukowe BRAINS
Studenckie Koło Naukowe CAGT:
Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”
Studenckie Koło Naukowe Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni
Studenckie Koło Naukowe Diagnostyków Stanu Środowiska Przyrodniczego
Studenckie Koło Naukowe EduSpaw
Studenckie Koło Naukowe Eko-Architektura
Studenckie Koło Naukowe Ekonomii „Inwestor”
Studenckie Koło Naukowe Elektroniki i Łączności Bezprzewodowej „DIPOL”
Studenckie Koło Naukowe Entomologów i Terrarystów
Studenckie Koło Naukowe Enzymologów
Studenckie Koło Naukowe Escape
Studenckie Koło Naukowe ĘĄ
Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Żywienia Człowieka
Studenckie Koło Naukowe Florystów
Studenckie Koło Naukowe FOTON
Studenckie Koło Naukowe FRAME
Studenckie Koło Naukowe Genetyków Zwierząt
Studenckie Koło Naukowe Gospodarka Turystyczna
Studenckie Koło Naukowe Grupa NET
Studenckie Koło Naukowe Higieny Środowiska
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus”
Studenckie Koło Naukowe Hydrochemii i Ochrony Wód
Studenckie Koło Naukowe Ichtiologów i Akwarystów
Studenckie Koło Naukowe INNTRANS
Studenckie Koło Naukowe Inżynier
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej „Akson”
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Genetycznej i Komórkowej Tritorium
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiskowej
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Wodnej
Studenckie Koło Naukowe Kwiaciarzy
Studenckie Koło Naukowe Level
Studenckie Koło Naukowe Liga Ochrony Przyrody
Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu
Studenckie Koło Naukowe Marketingu „Promar”
Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Ptaków
Studenckie Koło Naukowe Młodzi Inżynierowie PZITB
Studenckie Koło Naukowe Mobile Applications Developers
Studenckie Koło Naukowe netWorks
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Studenckie Koło Naukowe Oddział Studencki THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
Studenckie Koło Naukowe OSSA
Studenckie Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
Studenckie Koło Naukowe Profil
Studenckie Koło Naukowe Quaternion
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowość „FIFO”
Studenckie Koło Naukowe Radius
Studenckie Koło Naukowe RENEWABLE ENERGY SOURCES
Studenckie Koło Naukowe Rysunku „Disegna”
Studenckie Koło Naukowe Saris
Studenckie Koło Naukowe SECred
Studenckie Koło Naukowe SIMP
Studenckie Koło Naukowe Skorp
Studenckie Koło Naukowe Solidus
Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Studenckie Koło Naukowe Strefa Zero
Studenckie Koło Naukowe Studencki Zespół Modelowania CFD
Studenckie Koło Naukowe Synteza
Studenckie Koło Naukowe TAO
Studenckie Koło Naukowe Technologii Rybnej i Enzymologów
Studenckie Koło Naukowe Technologów Mięsa
Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności
Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz 500
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i rekreacji ZUTiR
Studenckie Koło Naukowe TWIPS
Studenckie Koło Naukowe WhiteBoard
Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza
Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych CADM
Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Strona www uczelni: www.zut.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności