Szczecin, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EconomicsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Gospodarka turystyczna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aquaculture and FisheriesStudia w języku angielskim
Chemical EngineeringStudia w języku angielskim
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Agrobioinżynieria
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo techniczne
Biotechnologia
Budowa jachtów
Budownictwo
Chemia
Chłodnictwo i klimatyzacja
Elektrotechnika
Energetyka
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0Studia dualne
Inżynieria środowiska
Inżynieria transportu
Inżynieria w medycynie
Kynologia
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i robotyzacja przemysłu
Mechatronika
Mikrobiologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologie materiałowe i spawalnicze
Teleinformatyka
Transport
Uprawa winorośli i winiarstwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Chemical EngineeringStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Materials EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Energetyka
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałów i nanomateriałów
Inżynieria środowiska
Inżynieria transportu
Kynologia
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Gospodarka odpadami
Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością
Programowanie komputerów
Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Rachunkowość
Rehabilitacja zwierząt
Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Specjalista ds. dostępności
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Wycena nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności