Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura i urbanistyka
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa jachtów
Budownictwo
Chemia
Chłodnictwo i klimatyzacja
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria cyfryzacji
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Kynologia
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia stosowana
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Rolnictwo
Rybactwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Uprawa winorośli i winiarstwo
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
Technologia chemicznaStudia w języku angielskim
Architektura i urbanistyka
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mikrobiologia stosowana
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Rybactwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Strona www uczelni: www.zut.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
uwm_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności