Szczecin, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemical EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa jachtów
Budownictwo
Chemia
Chłodnictwo i klimatyzacja
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria cyfryzacji
Inżynieria materiałowa
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0Studia online
Inżynieria środowiska
Inżynieria transportu
Kynologia
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia stosowana
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Rolnictwo
Rybactwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Uprawa winorośli i winiarstwo
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria transportu
Kynologia
Mechanika i budowa maszyn
Mikrobiologia stosowana
Nanotechnologia
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Rolnictwo
Rybactwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016
Certyfikowany Administrator VMware vSphere
Chłodnictwo i Klimatyzacja
Florystyka
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodna
Inżynieria drogowa
Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością
Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze
Programowanie komputerów
Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych
Rachunkowość
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Rybactwo
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności