Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Politechnika Warszawska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne
grafika_prezentacja.gif

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Matematyka
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electric and Hybrid Vehicles EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Automatyka i Robotyka Stosowana
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Biogospodarka
Biotechnologia
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Fotonika
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Systemy Informacyjne
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria materiałowa
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Mechatronika
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Ochrona środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Technologia chemiczna
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Automatic Control and RoboticsStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
ElektronikaStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanics and Machine DesignStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
PhotonicsStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Automatyka i Robotyka Stosowana
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Fotonika
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Systemy Informacyjne
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Mechatronika
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Ochrona środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Technologia chemiczna
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktoranckiewięcej »
Architecture and urban planning (Faculty of Architecture) Studia w języku angielskim
Automatics and robotics (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Automatics and robotics (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Building and civil engineering structures (Faculty of Civil Engineering) Studia w języku angielskim
Computer science (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Electrical technology (Faculty of Electrical Engineering) Studia w języku angielskim
Electronics (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Environmental engineering (Faculty of Environmental Engineering) Studia w języku angielskim
Machine design and maintenance (Faculty of Production Engineering) Studia w języku angielskim
Machinery design and maintenance (Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering) Studia w języku angielskim
Mechanics (Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering) Studia w języku angielskim
Mechanics (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Mechanics and machine maintenance (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Physics (Faculty of Physics) Studia w języku angielskim
Power engineering (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Telecommunications (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Architektura i urbanistyka (Wydział Architektury)
Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechatroniki)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)
Chemia (Wydział Chemiczny)
Elektronika (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)
Energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Fizyka (Wydział Fizyki)
Geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii )
Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)
Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)
Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska)
Matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
Mechanika (Wydział Inżynierii Produkcji)
Mechanika (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Mechanika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny)
Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Transport (Wydział Transportu)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Politechnika Warszawska - Filia w PłockuPłock
100-lecie PW100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej


Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce - sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Politechnikę Warszawską - pierwszą polską uczelnię techniczną - powołano 15 listopada 1915 r. Wówczas studia w języku polskim prowadzono na wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Obecnie uczelnia na 32 kierunkach kształci ponad 34 tys. studentów.

Więcej »

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności