Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Politechnika Warszawska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne
grafika_prezentacja.gif

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Matematyka
Zarządzanie
Enterprise in the Digital Age
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce cyfrowej

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Civil engineering structuresStudia w języku angielskim
Construction engineering and managementStudia w języku angielskim
Sustainable BuildingStudia w języku angielskim
Computer Science (Faculty of Electronics and Information Technology)Studia w języku angielskim
Computer Systems and NetworksStudia w języku angielskim
Computer Science (Faculty of Mathematics and Information Science)Studia w języku angielskim
Electric and Hybrid Vehicles EngineeringStudia w języku angielskim
Autonomous VehiclesStudia w języku angielskim
Ecological VehiclesStudia w języku angielskim
Unconventional YehiclesStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Control and Computer EngineeringStudia w języku angielskim
Electric Power EngineeringStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Photonics EngineeringStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
Automatyka
Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)
Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Biomechanika i biorobotyka
Robotyka
Automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)Studia online
AutomatykaStudia online
Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
Informatyka przemysłowaStudia online
Robotyka
Biogospodarka
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo zrównoważone
Drogi szynowe
Inżynieria komunikacyjna
Inżynieria produkcji budowlanej
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Konstrukcje budowlane inżynierskie
Mosty i budowle podziemne
Elektronika
Elektronika i informatyka w medycynie
Elektronika i inżynieria komputerowa
Elektronika i telekomunikacjaStudia online
Inżynieria komputerowaStudia online
Radiokomunikacja i techniki multimedialne
Techniki multimedialneStudia online
TeleinformatykaStudia online
Elektrotechnika
Automatyka przemysłowa
Elektroenergetyka
Elektromechatronika pojazdów i maszyny elektryczne
Elektronika przemysłowa
Systemy wbudowane
Technika świetlna
Technika świetlna i multimedialna
Technika wysokich napięć i kompatybilność elektromagnetyczna
Energetyka
Chłodnictwo i klimatyzacja
Systemy i urządzenia energetyczne
Zrównoważona energetyka
Fizyka techniczna
Fizyka komputerowa
Fizyka medyczna
Materiały i nanostruktury
Optoelektronika
Fotonika
Geodezja i kartografia
Geodezja i systemy informacji przestrzennej
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Inżynieria systemów informatycznych
Systemy informacyjno-decyzyjne
Informatyka (Wydział Elektryczny)Studia online
Informatyka stosowanaStudia online
Inżynieria informatyczna systemów technicznych
Inżynieria komputerowa
Inżynieria oprogramowania
Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki)
Aparatura medyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria materiałowa
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Pojazdy autonomiczne
Pojazdy ekologiczne
Pojazdy niekonwencjonalne
Inżynieria środowiska
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
Gospodarka odpadami
Inżynieria komunalna
Inżynieria sanitarna i wodna
Lotnictwo i kosmonautyka
Automatyka i systemy lotnicze
Napędy lotnicze
Statki powietrzne
Mechanika i budowa maszyn (Inżynierii Produkcji)
Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji
Budowa i eksploatacja maszyn i
Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
Konstrukcja i produkcja broni i amunicji
Konstrukcji i produkcja broni i amunicji
Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
Projektowanie i modelowanie urządzeń technologicznych procesów technologicznych
Techniki wytwarzania
Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Energetyka cieplna
Komputerowe metody projektowania inżynierskiego
Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
Lotnictwo
Robotyka
Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Konstrukcje cienkościenne
Maszyny robocze
Nadwozia pojazdów
Pojazdy
Silniki spalinowe
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
Mechatronika (Wydział Mechatroniki)
Elektroniczne systemy pomiarowe
Inżynieria fotoniczna
Mikromechanika
Mikrotechnologie i nanotechnologie
Techniki multimedialne
Urządzenia elektromedyczne
Urządzenia mechatroniczne
Współrzędnościowe systemy pomiarowe
Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Mechatronika maszyn roboczych
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Ochrona środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Eksploatacja maszyn poligraficznych
Technologia poligrafii
Technologia chemiczna
Telekomunikacja
Multimedialne
Radiokomunikacja i techniki
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)
Informatyczne systemy zarządzania
Inżynieria procesów produkcyjnych
Systemy cad-cam
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania)
Inżynieria cyfrowa
Mechatronika pojazdów
Przedsiębiorczość technologiczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku angielskim
Architecture for Society of KnowledgeStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Audyt logistyczny
Diagnostyka samochodowa
Diagnostyka samochodowa inteligentne systemy transportowe
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
Logistyka i technologia transportu kolejowego
Logistyka i technologia transportu samochodowego
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
Rzeczoznawstwo samochodowe
Sterowania ruchem kolejowym
Sterowanie ruchem drogowym
Sterowanie ruchem kolejowym
Sterowanie ruchem lotniczym
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Automatic Control and RoboticsStudia w języku angielskim
RobotykaStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Applied BiotechnologyStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Civil engineering structuresStudia w języku angielskim
Computer Science (Faculty of Electronics and Information Technology)Studia w języku angielskim
Computer Systems and NetworksStudia w języku angielskim
Computer Science (Faculty of Mathematics and Information Science)Studia w języku angielskim
Artificial Intelligence (Al)Studia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
ElektronikaStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Erwironment Protection EngineeringStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Global Enterprise ManagementStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Global Production Engineering and ManagementStudia w języku angielskim
Mechanics and Machine DesignStudia w języku angielskim
Advanced Machinery and Vehicles EngineeringStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Photonics EngineeringStudia w języku angielskim
PhotonicsStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
EnergetykaStudia w języku angielskim
TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Architektura i urbanistyka - miasto, jako miejsce rozwoju
Architektura i urbanistyka - miasto, jako miejsce życia
Architektura idei
Architektura informacyjna
Architektura środowiska zamieszkiwania
Architektura technologii i struktur
Architektura wnętrz i form przemysłowych
Dziedzictwo architektoniczne
Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
Automatyka
Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)
Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Biomechanika i biorobotyka
Robotyka
Automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)
Automatyka
Informatyka przemysłowa
Robotyka
Biotechnologia
Biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia stosowana
Biotechnologia w inżynierii środowiska
Mikrobioanalityka
Budownictwo
Budownictwo zrównoważone
Drogi szynowe
Inżynieria komunikacyjna
Inżynieria produkcji budowlanej
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Ekonomia
Elektronika
Elektronika i informatyka w medycynie
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
Mikrosystemy i systemy elektroniczne
Elektrotechnika
Automatyka przemysłowa
Elektroenergetyka
Elektromechatronika pojazdów i maszyny elektryczne
Technika świetlna i multimedialna
Technika wysokich napięć kompatybolność elektromagnetyczna
Energetyka
Chłodnictwo i klimatyzacja
Systemy i urządzenia energetyczne
Zrównoważona energetyka
Fizyka techniczna
Ekologiczne źródła energii
Fizyka i technika jądrowa
Fizyka medyczna
Fotonika światłowodowa
Informatyka optyczna
Modelowanie układów złożonych
Nanostruktury
Geodezja i kartografia
Fotogrametria i teledetekcja
Geodezja i nawigacja satelitarna
Geodezja inżynieryjna
Geodezja inżynieryjno - przemysłowa
Kartografia i systemy informacji geograficznej
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Kataster i systemy informacji przestrzennej
Systemy informacji przestrzennej
Technologie satelitarne w geodezji
Gospodarka przestrzenna
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)Studia online
Inżynieria systemów informatycznych
Systemy informacyjno-decyzyjne
Systemy internetowe wspomagania zarządzaniaStudia online
Informatyka (Wydział Elektryczny)Studia online
Informatyka w biznesieStudia online
Informatyka w inżynierii biomedycznej
Inżynieria informatyczna systemów technicznych
Inżynieria komputerowa
Inżynieria oprogramowaniaStudia online
Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
Metody sztucznej inteligencji (MSI)
Projektowanie systemów CAD/CAM (CC)
Przetwarzanie i analiza danych (PAD)
Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki)
Inżynieria chemiczna i procesowa
Bioinżynieria
Inżynieria procesów ochrony środowiska
Inżynieria procesów przemysłowych
Inżynieria materiałowa
Biomateriały
Inżynieria powierzchni
Nanomateriały i nanotechnologie
Nowoczesne materiały konstrukcyjne
Zaawansowane materiały funkcjonalne
Inżynieria środowiska
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
Gospodarka odpadami
Inżynieria gazownictwa
Inżynieria komunalna
Inżynieria wodna
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Lotnictwo i kosmonautyka
Automatyka i systemy lotnicze
Kosmonautyka
Napędy lotnicze
Statki powietrzne
Matematyka
Matematyka w naukach informacyjnych
Matematyka w naukach technicznych
Matematyka w ubezpieczeniach i finansach
Statystyka matematyczna i analiza danych
Mechanika i budowa maszyn (Inżynierii Produkcji)
Biomechanika inżynierska
Komputerowe metody projektowania maszyn i procesów technologicznych
Obrabiarki CNC
Technologie metali i tworzyw sztucznych
Uzbrojenie
Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Energetyka cieplna
Komputerowe metody projektowania inżynierskiego
Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
Lotnictwo
Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice
Robotyka
Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Diagnostyka i bezpieczeństwo
Maszyny robocze
Nadwozia pojazdów
Napędy hybrydowe
Podstawowe problemy budowy maszyn i pojazdów
Pojazdy
Silniki spalinowe
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
Mechatronika
Mechatronika maszyn roboczych
Mechatronika pojazdów
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Mechatronika (Wydział Mechatroniki)
Elektroniczne systemy pomiarowe
Inżynieria fotoniczna
Mikromechanika
Mikrotechnologie i nanotechnologie
Techniki multimedialne
Współrzędnościowe systemy pomiarowe
Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Mechatronika maszyn roboczych
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Ochrona środowiska
Ekoinżynieria
Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
Ochrona i kształtowania środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Technologia poligrafii
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
Technologia chemiczna
Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
Chemia medyczna
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
Technologia chemiczna i kataliza
Telekomunikacja
Radiokomunikacja i techniki multimedialne
Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie ekosystemem przedsiebiorczości
Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości
Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)
Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania)
Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania
Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania
Innowatyka i zarządzanie rozwojem
Mechatronika pojazdów

Studia doktoranckiewięcej »
Architecture and urban planning (Faculty of Architecture) Studia w języku angielskim
Automatics and robotics (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Automatics and robotics (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Building and civil engineering structures (Faculty of Civil Engineering) Studia w języku angielskim
Computer science (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Electrical technology (Faculty of Electrical Engineering) Studia w języku angielskim
Electronics (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Environmental engineering (Faculty of Environmental Engineering) Studia w języku angielskim
Machine design and maintenance (Faculty of Production Engineering) Studia w języku angielskim
Machinery design and maintenance (Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering) Studia w języku angielskim
Mechanics (Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering) Studia w języku angielskim
Mechanics (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Mechanics and machine maintenance (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Physics (Faculty of Physics) Studia w języku angielskim
Power engineering (Faculty of Power and Aeronautical Engineering) Studia w języku angielskim
Telecommunications (Faculty of Electronics and Information Technology) Studia w języku angielskim
Architektura i urbanistyka (Wydział Architektury)
Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechatroniki)
Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)
Chemia (Wydział Chemiczny)
Elektronika (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)
Energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Fizyka (Wydział Fizyki)
Geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii )
Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)
Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)
Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska)
Matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
Mechanika (Wydział Inżynierii Produkcji)
Mechanika (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Mechanika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny)
Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Transport (Wydział Transportu)

dr hab.więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biotechnologia
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika
Nauki o zarządzaniu
Technologia chemiczna
Telekomunikacja
Transport

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
Executive Master of Business Administration Katalyst (EMBA Katalyst Studia w języku angielskim
International MBA Studia w języku angielskim
MBA WCM

Podwójny dyplomwięcej »
Ecolé Centrale de Nantes, Francja Studia w języku angielskim
Università di Genova, Włochy Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Akademia 3D – projektowanie i druk 3D
Akademia KAIZEN
Akademia zarządzania IT w administracji publicznej
Automatyka
Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka
Bazy danych i analiza danych w biznesie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
Big Data. Analiza danych
Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Budownictwo energooszczędne. Certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków.
Budownictwo infrastrukturalne
Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych
Eksploatacja i Utrzymanie Dróg
Elektroenergetyka Trakcji Elektrycznej
Energetyka jądrowa
Energoelektronika
Gospodarka przestrzenna w praktyce
Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania
Informatyka przemysłowa
Informatyzacja technologii chemicznej
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja
Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria gazownictwa
Inżynieria procesów biznesowych. Business intelligence.
Inżynieria produkcji w poligrafii
Inżynieria Spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
Java EE ― produkcja oprogramowania
Klimatyzacja i chłodnictwo
Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BEMS)
Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego
Logistyka w przedsiębiorstwie
Materiały Polimerowe
Mechatronika w kształceniu zawodowym
Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania
Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS
Nowoczesna energetyka odnawialna
Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne
Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
Podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej
Projektowanie systemów informacyjnych
Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych
Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC
Prowadzenie projektów informatycznych
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie
Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej
Ropa naftowa i produkty naftowe
Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i zajęć komputerowych
Studium Ochrony przed Hałasem
Systemy informacji przestrzennej
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
Śródlądowy transport wodny
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych
Technika świetlna użytkowa
Technologia budowy dróg
Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa
Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych
Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
Total Design Management
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars”
Wycena nieruchomości
Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia
Zarządzanie w budownictwie
Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Cisco na WEiTI
Akademia Psychologii Przywództwa
FBA – Skuteczny Lider Firmy
Podstawy Programowania i Obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie (dla osób nieposiadających podbudowy teoretycznej z zakresu podstaw mechaniki)
Podstawy Programowania i Obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie (dla osób posiadających podbudowę teoretyczną z zakresu podstaw mechaniki)
Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
Studium ochrony przed hałasem
Szkolenia z języków obcych (PW Filia w Płocku)
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
PW Junior

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chemiczne Koło Naukowe "FLOGISTON"
Erasmus Student Network Politechnika Warszawska
Europejskie Koło Studentów Administracji
Klub Studencki "Amplitron"
Klub Turystyki Wszelakiej "Dreptak"
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
Koło Artystyczne "Filip"
Koło Filmowo-Fotograficzne "FOCUS"
Koło Fotograficzne "STUDIO"
Koło Miłośników Muzyki Rozrywkowej przy PW
Koło Naukowe "Adek"
Koło Naukowe "Automat"
Koło Naukowe "Bekker Team"
Koło Naukowe "BŁYSK"
Koło Naukowe "CMYK"
Koło Naukowe "FAZA"
Koło Naukowe "Multimedia"
Koło Naukowe *OPEN
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
Koło Naukowe Architektury Rodzimej
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej (KNAP)
Koło Naukowe Awioniki "MelAvio"
Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
Koło Naukowe Biometrii
Koło Naukowe Biometrii i Komunikacji Człowiek-Komputer "AKSON"
Koło Naukowe Biotechnologów "HERBION"
Koło Naukowe Budownictwa
Koło Naukowe Chłodników
Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Koło Naukowe Cybernetyki
Koło naukowe Cyborg++
Koło Naukowe Data Science
Koło Naukowe Diagnostyki i Modyfikacji Pojazdów Samochodowych "Lambda"
Koło Naukowe Eksploracji Danych
Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
Koło Naukowe Energetyków
Koło Naukowe ERGONOMIA
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Fotografii i Filmu
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło Naukowe Informatyków
Koło Naukowe Informatyków-Elektryków
Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych
Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "BIOMEDYCZNI"
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK)
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Inżynierii Wodnej
Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania
Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
Koło Naukowe Lotników
Koło Naukowe Maszyn Roboczych
Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
Koło Naukowe Mechaników "ROTOR"
Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
Koło Naukowe Mikrosystemów "ONYKS"
Koło Naukowe Mostowców
Koło Naukowe Muzyka i Akustyka
Koło Naukowe Napędów MELprop
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Optoelektroniki
Koło Naukowe Optyki i Fotoniki
Koło Naukowe Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych
Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "POLIMER"
Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR
Koło Naukowe Robotyki "BIONIK"
Koło Naukowe Robotyków
Koło Naukowe SEP
Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
Koło Naukowe Sportów Samochodowych
Koło Naukowe Technik Informatycznych
Koło Naukowe Technologie i Materiały "TiM"
Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"
Koło Naukowe Układów Cyfrowych "DEMAIN"
Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
Koło Naukowe Zaawansowanych Systemów Elektronicznych "ELHEP"
Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii
Koło Naukowe Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Q&S Management
Koło Naukowe Zarządzania Projektami "PMArt"
Koło Naukowe ŻELBETNIK
Koło Projektowania Ultradźwiękowej Aparatury Medycznej Bio-Son
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, Oddział Międzyuczelniany
Kombinatoryczno-Algebraiczne Koło Naukowe "KOALA"
Komitet Lokalny IAESTE Studentów Politechniki Warszawskiej
Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Warsaw University of Technology Racing Team (WUT Racing)"
Płockie Naukowe Koło Chemików
SKN Ergonomia
Spawalnicze koło naukowe "Joint"
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Studenckie Koło Naukowe nr 231 przy Wydziale Elektrycznym
Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP)
Studenckie Koło Astronautyczne
Studenckie Koło Komputerowych Technik Projektowania (SKKTP SPLAJN)
Studenckie Koło Logistyki Stosowanej
Studenckie Koło Naukowe "eSens"
Studenckie Koło Naukowe "KONSTRUKTOR"
Studenckie Koło Naukowe "MANAGER"
Studenckie Koło Naukowe "PROGRES"
Studenckie Koło Naukowe "SONDA"
Studenckie Koło Naukowe Akademia Biznesu i Rozwoju
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej (SKNEN)
Studenckie Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów "NAVITAS"
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego PW
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym "Balisa"
Studenckie Koło Naukowe SIB - Systemy Inteligentnego Budynku
Studenckie Koło Naukowe Technik Cax w Modelowaniu Systemów Człowiek-Środki Transportu-Otoczenie (SKNTCAx)
Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacji w Transporcie
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego SKNTL
Studenckie Koło Naukowe Varsaviana
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy Politechnice Warszawskiej
Studenckie Koło Trakcji Elektrycznej
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Politechnika Warszawska - Filia w PłockuPłock
100-lecie PW100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej


Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce - sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Politechnikę Warszawską - pierwszą polską uczelnię techniczną - powołano 15 listopada 1915 r. Wówczas studia w języku polskim prowadzono na wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Obecnie uczelnia na 32 kierunkach kształci ponad 34 tys. studentów.

Więcej »

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności