Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Politechnika Wrocławska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Matematyka
Matematyka i statystyka
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
Inżynieria elektroniczna i komputerowaStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa maszyn i pojazdów
Budownictwo
Chemia
Chemia i analityka przemysłowa
Cyberbezpieczeństwo
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Górnictwo i geologia
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria kwantowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Inżynieria systemów
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Mechatronika pojazdów
Optyka
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku angielskim
Automatyka i robotykaStudia w języku angielskim
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
BudownictwoStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku angielskim
ElektronikaStudia w języku angielskim
Elektronika i telekomunikacjaStudia w języku angielskim
ElektrotechnikaStudia w języku angielskim
EnergetykaStudia w języku angielskim
Gospodarka przestrzennaStudia w języku angielskim
Górnictwo i geologiaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria chemiczna i procesowaStudia w języku angielskim
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
Matematyka stosowanaStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
TelekomunikacjaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Zarządzanie i inżynieria produkcjiStudia w języku angielskim
Technologia chemicznaStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Górnictwo i geologia
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria systemów
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Optyka
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktoranckiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biotechnologia
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
Górnictwo i geologia inżynierska
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika
Nauki o zarządzaniu
Technologia chemiczna
Telekomunikacja

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Wydział Elektryczny
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Wydział Informatyki i Zarządzania
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Strona www uczelni: pwr.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności