Bydgoszcz, Polska

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analityka chemiczna i spożywcza
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i elektronika
Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka stosowana
Inspekcja weterynaryjna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Przetwórstwo tworzyw sztucznychStudia online
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Teleinformatyka
Towaroznawstwo spożywcze
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielarstwo i fitoterapia
Zoofizjoterapia
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
RolnictwoStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Finanse i rachunkowość
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria mechaniczna
Nauki chemiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali
Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin
Diagnozowanie stanu upraw rolnych
Gorzelnictwo
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Likwidacja szkód majątkowych
Menedżer logistyki z elementami bhp i prawa pracy
Psychologia zwierząt towarzyszących
Studium uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych
Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej
Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich
Zrównoważone zarządzanie potencjałem turystycznym regionu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
www.utp.edu.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności