Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia stosowana
Ekonomia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technika rolnicza i leśna
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Environmental and plant biotechnologyStudia w języku angielskim
International Master of Horticultural ScienceStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technika rolnicza i leśna
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia Żywności i Żywienia
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Doradztwo z ochrony roślin
Doskonalenie Zasobów Kadrowych Lasów Państwowych
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Hydrologia i inżynieria leśna
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Kwarantanna
Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych
Nowe biotechnologie rolnicze
Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Postępy w naukach o środowisku
Pszczelarstwo
Rolnictwo
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja
Rybactwo i ochrona środowiska wodnego
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych
Studium wiedzy o UE "Agro-Unia"
Systemy jakości biopaliw
Technologie energetycznego wykorzystania roślin
Technologie w ochronie środowiska
Terapia ogrodnicza
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Utrzymanie Terenów Zieleni
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Leśny
Wydział Ogrodniczy
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
Strona www uczelni: urk.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności