Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Biologia stosowana
Ekonomia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria biosystemów
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Sztuka ogrodowa
Technika rolnicza i leśna
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Environmental and plant biotechnologyStudia w języku angielskim
International Master of Horticultural ScienceStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biologia
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Ichtiologia i rybactwo śródlądowe
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Sztuka ogrodowa
Technika rolnicza i leśna
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Biotechnologia
Ekonomia
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Rolnicza
Leśnictwo
Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Ogrodnictwo
Technologia Żywności i Żywienia
Zootechnika

dr hab.więcej »
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Leśnictwo
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Doradztwo z ochrony roślin
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Hydrologia i inżynieria leśna
Integrowana produkcja rolnicza
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Kwarantanna
Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych
Nowe biotechnologie rolnicze
Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Postępy w naukach o środowisku
Rolnictwo
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych
Studium wiedzy o UE "Agro-Unia"
Systemy jakości biopaliw
Technologie energetycznego wykorzystania roślin
Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie lasu i transport leśny
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet dla Młodzieży

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Organizacje studenckiewięcej »
Akademickie Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi
Cheerleders
Chór Uniwersytetu Rolniczego
Klub Akademicki Arka
Klub Buda
Klub Uczelniany - Akademicki Związek Sportowy
Kolo Naukowe Ekonomistów
Kolo Naukowe Rolników
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
Koło Naukowe Biologów
Koło Naukowe Geodetów
Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Rybaków
Koło Naukowe Technologów Żywności
Koło Naukowe Zootechników
Koło Przyjaciół Dzieci
Samorząd Studencki
Studencki Zespół Góralski Skalni
Zespół instrumentalno-wokalny Biesiada
Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD

Wydziały, jednostkiwięcej »
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Leśny
Wydział Ogrodniczy
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
Strona www uczelni: urk.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Krakowie
misjaUJ_220_Gabriela.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka w Krakowie

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności