Lublin, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Animal Science and Dairy ProductionStudia w języku angielskim
Equine Management and CareStudia w języku angielskim
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Analityka weterynaryjna
Biologia
Dietetyka
Ekonomia
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiznes
Analityka środowiskowa i przemysłowa
Architektura krajobrazu
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bioinżynieria
Biokosmetologia
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Ekologia miasta
Ekorehabilitacja
Enologia i cydrownictwo
Gastronomia i sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria rolnicza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Pszczelarstwo w agroekosystemach
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
Technologia biosurowców i biomateriałów
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie zasobami Ziemi
Zielarstwo i fitoprodukty
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Food Technology and Human NutritionStudia w języku angielskim
Green Urban PlanningStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Plant Protection and Phytosanitary ControlStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Agroleśnictwo
Architektura krajobrazu
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biobiznes
Bioinżynieria
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Doradztwo ogrodnicze
Doradztwo w obszarach wiejskich
Gospodarka przestrzenna
Green Urban Planning
Hipologia i jeździectwo
Hortitechniki precyzyjne
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria środowiska
Mleczarstwo
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Transport i logistyka
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielarstwo i fitoprodukty
Zielarstwo i terapie roślinne
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Górnictwo i energetyka
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Nauki biologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Diagnostyka Molekularna
Genetyka Sądowa
Hortiterapia
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
Radiologia Weterynaryjna
Rolnictwo ekologiczne
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Strona www uczelni:
up.lublin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności