Lublin, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Analityka weterynaryjna
Biologia
Dietetyka
Ekonomia
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bioinżynieria
Biokosmetologia
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Ekorehabilitacja
Enologia i cydrownictwo
Gastronomia i sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria rolnicza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Mleczarstwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Pszczelarstwo w agroekosystemach
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zielarstwo i fitoprodukty
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroleśnictwo
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biologia
Dietetyka
Doradztwo ogrodnicze
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria środowiska
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport i logistyka
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielarstwo i fitoprodukty
Zootechnika

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Diagnostyka Molekularna
Genetyka Sądowa
Hortiterapia
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
Radiologia Weterynaryjna
Rolnictwo ekologiczne
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Strona www uczelni: up.lublin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności