Poznań, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia stosowana
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewnaStudia online
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku angielskim
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
LeśnictwoStudia w języku angielskim
OgrodnictwoStudia w języku angielskim
RolnictwoStudia w języku angielskim
Technologia drewnaStudia w języku angielskim
ZootechnikaStudia w języku angielskim
Agri-Food Economics and TradeStudia w języku angielskim
AgronomyStudia w języku angielskim
Animal Production ManagementStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Environmental Engineering and ProtectionStudia w języku angielskim
Food Technology and Human NutritionStudia w języku angielskim
Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial ManagementStudia w języku angielskim
Horticulture, Seed Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Wood ScienceStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Inżynieria biotworzyw
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zootechnika
Żywienie zwierząt

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Górnictwo i energetyka
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Nauki biologiczne
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Agrotronika
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych
Dietetyka i Planowanie Żywienia
Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej
Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Geoinformacja
Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny
Gospodarka odpadami organicznymi
Hodowla Lasu I
Hodowla Lasu II
Hortiterapia
Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie
Komputerowo Zintegrowane Projektowanie Mebli
Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego
Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej
Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem
Podstawy Gospodarki Leśnej
Problemy Współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego
Studium Podyplomowe z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES
Świadectwa i Audyty Energetyczne
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie
Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie
Urządzanie Lasu
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody
Strona www uczelni:
puls.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności