Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewnaStudia dualne
Technologia żywności i żywienia człowieka
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agri-Food Economics and TradeStudia w języku angielskim
AgronomyStudia w języku angielskim
Animal Production ManagementStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Environmental Engineering and ProtectionStudia w języku angielskim
Food Technology and Human NutritionStudia w języku angielskim
Geoinformation Science, Earth Observeation and Spatial ManagementStudia w języku angielskim
Horticulture: Seed Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Wood ScienceStudia w języku angielskim
Analityka żywności
Architektura krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Inżynieria biotworzyw
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Medycyna roślin
Neurobiologia
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Zootechnika
Żywienie zwierzątStudia dualne
Lesnoje Chozjastwo/ForestryStudia w języku rosyjskim i angielskimStudia w języku rosyjskim i angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Agrotronika
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych
Dietetyka i Planowanie Żywienia
Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej
Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Geoinformacja
Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny
Gospodarka odpadami organicznymi
Hodowla Lasu I
Hodowla Lasu II
Hortiterapia
Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie
Komputerowo Zintegrowane Projektowanie Mebli
Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego
Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej
Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem
Podstawy Gospodarki Leśnej
Problemy Współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego
Studium Podyplomowe z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES
Świadectwa i Audyty Energetyczne
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie
Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie
Urządzanie Lasu
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Leśny
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Wydział Technologii Drewna
Strona www uczelni: puls.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Poznaniu
wseit_boks.gif

Studia w sąsiednim województwie
WSAiB_baner_220x300px.gif

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności