Warszawa, Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Food Sience: Technology and NutritionStudia w języku angielskim
Organic Agriculture and Food ProducionStudia w języku angielskim
Biologia
Dietetyka
Ekologiczne rolnicwo i produkcja żywności
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo żywności
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Budownictwo
Gastronomia i hotelarstwo
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Informatyka i ekonomietria
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria systemów biotechnicznych
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Meblarstwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka
Rolnictwo
Technologia biomedyczna
Technologia drewna
Technologia energii odnawialnej
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo i marketing żywności
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bid Data AnalyticsStudia w języku angielskim
Engineering InfrastructureStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Forest Information TechnologyStudia w języku angielskim
HorticultureStudia w języku angielskim
Modern Engineering in Water ManagementStudia w języku angielskim
Restoration and Management of EnvironmentStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bioinżynieria zwierząt
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Informatyka i ekonomietria
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pedagogika
Rolnictwo
Socjologia
Technologia drewna
Technologia energii odnawialnej
Technologia żywności i żywienie człowieka
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Nauki leśne
Nauki socjologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i finanse publiczne
Administracja systemami i aplikacjami
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
Bankowość i finanse
Bankowość spółdzielcza
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków
Choroby psów i kotów
Choroby świń (trzody chlewnej)
Choroby zwierząt nieudomowionych
Controlling i rachunkowość zarządcza
Drewno - surowce i technologia
Edukacja zdalna w erze cyfrowej
Efektywna administracja systemami linuksowymi
Florystyka - sztuka układania kwiatów
Infrastruktura drogowa w lasach
Inspektor ochrony danych i oficer bezpieczeństwa informacji
Logistyka
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
Podyplomowe studia baz danych
Podyplomowe studia konserwacji drewna
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Prawo podatkowe - kadry i płace
Projektowanie geotechniczne
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym
Rachunkowość
Rachunkowość bankowa
Rachunkowość podatkowa i międzynarodowa
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie
Studia podyplomowe higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Techniki mikrobiologiczne oraz systemy zarządzania w zapewnieniu higieny, jakości i bezpieczeństwa w praktyce przemysłowej
Transport i spedycja
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie ryzykiem w Banku Spółdzielczym
Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
Zarządzanie wierzytelnościami - finanse, prawo, kadry
Zoopsychologia - problemy behawioru psów
Żywienie człowieka i gastronomia

MBAwięcej »
Zarządzanie w agrobiznesie

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty SGGW

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier SGGW

Organizacje studenckiewięcej »
AZS SGGW
Chór Kameralny
Koło Informatyków REDINUX
Koło Naukowe Antropologów
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
Koło Naukowe Aves
Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
Koło Naukowe Budownictwa Wodno-Melioracyjnego
Koło Naukowe Business Intelligence Group SAS
Koło Naukowe Chemiczne Technologii Drewna
Koło Naukowe Dietetyków
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Finanse i Gospodarka
Koło Naukowe Finansistów i Bankowców
Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna
Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy
Koło Naukowe Geoinżynierii
Koło Naukowe GISowcy
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
Koło Naukowe Informatyków Silver.NET
Koło Naukowe Inwestycji Blue Chip
Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Logistyki
Koło Naukowe Marketerów Insight
Koło Naukowe Meblarstwa
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europejskich
Koło Naukowe Mikrobiologów EZA
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
Koło Naukowe Obrabiarek CNC
Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Pedagogów
Koło Naukowe Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Koło Naukowe Projekt ACAD
Koło Naukowe Przedsiębiorczości Profit
Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości i Audytu Kreatywność
Koło Naukowe Rolników
Koło Naukowe Socjologii
Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Koło Naukowe Szkoła Finansów
Koło Naukowe Technologów Drewna
Koło Naukowe Technologów Żywności
Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach
Koło Naukowe Zarządzania Jakością
Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych
Koło Naukowe Żywienia Zwierząt
Koło Naukowe Żywieniowców
Koło Naukowego Odpowiedzialnego Biznesu „ENACTUS”
Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI im. Zofii Solarzowej
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii
Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer
Międzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii
Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych Argonauci
Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
Międzywydziałowe Koło Naukowe Zielona Chemia
Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Samorząd Studentów
Studenckie Koło Fotografii
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich "AKTEON"

Akademikiwięcej »
Dom Akademicki Jodełka
Dom Studencki Adara
Dom Studencki Bazyliszek
Dom Studencki Cezar
Dom Studencki Dendryt
Dom Studencki Eden
Dom Studencki Feniks
Dom Studencki Grand
Dom Studencki Hilton
Dom Studencki Krokus
Dom Studencki Limba
Dom Studencki Oaza

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Ogrodniczy
Wydział Rolnictwa i Ekologii
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Technologii Drewna
Wydział Technologii Żywności
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Wydział Żywienia Człowieka

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci studentów na 39 kierunkach studiów (w tym 11 prowadzonych także w języku angielskim) w ramach 14 wydziałów – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię, informatykę, technologię biomedyczną, po turystykę i rekreację oraz dietetykę. Zatrudnia 1200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Na studentów czeka 1500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesne laboratoria i świetnie wyposażona biblioteka. SGGW to najstarsza uczelnia przyrodnicza w Polsce, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki blisko 275 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie – pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie możesz mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziesz m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika!

W SGGW poznasz też przyjaciół na całe życie. W 12 doskonale wyposażonych domach studenckich czeka na Was 3000 miejsc. Do wyboru macie 47 naukowych kół studenckich, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Więcej na www.sggw.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności