Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SGGW_Sukces_z_natury.jpg

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Organic Agriculture and Food ProcessingStudia w języku angielskim
Biologia
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Logistyka
Pedagogika
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo żywności
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Budownictwo
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
Gastronomia i hotelarstwo
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria systemów biotechnicznych
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Meblarstwo
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia roślin
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologie energii odnawialnej
Towaroznawstwo w biogospodarce
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Economics and Organization of EnterprisesStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Information systems in Water Resources ManagementStudia w języku angielskim
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
Restoration and Management of EnvironmentStudia w języku angielskim
Food Technology and Human NutritionStudia w języku angielskim
Organic Food Quality and MarketingStudia w języku angielskim
ForestryStudia w języku angielskim
Forest Information TechnologyStudia w języku angielskim
HorticultureStudia w języku angielskim
Informatics and EconometricsStudia w języku angielskim
Big Data AnalyticsStudia w języku angielskim
Information Systems in ManagementStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bioinżynieria zwierząt
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pedagogika
Rolnictwo
Socjologia
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologie energii odnawialnej
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Budownictwo i inżynieria środowiska
Inżynieria produkcji
Medycyna weterynaryjna
Nauki ekonomiczne
Nauki humanistyczne
Nauki o lesie
Nauki o zwierzętach
Nauki o żywieniu człowieka i konsumpcji
Nauki o żywności
Ogrodnictwo i architektura
Rolnictwo i biologia
Technologia drewna
Zastosowanie informatyki i matematyki

MBAwięcej »
Zarządzanie w agrobiznesie MBA Studia w języku angielskim
Zarządzanie w agrobiznesie MBA

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i finanse publiczne
Administracja systemami i aplikacjami
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
Choroby psów i kotów
Choroby zwierząt nieudomowionych
Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa
Edukacja zdalna w erze cyfrowej
Efektywna administracja systemami linuksowymi
Ekonomika rolnictwa
Epizootiologia i administracja weterynaryjna
Florystyka – sztuka układania kwiatów
Gerontologia społeczna
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Informatyka i technologie informacyjne
Infrastruktura drogowa w lasach
Logistyka
Metody i techniki menedżerskie
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
Ochrona zdrowia publicznego
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
Podstawy zarzadzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Podyplomowe studia bankowości i finansów
Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej
Podyplomowe studia baz danych
Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej
Podyplomowe studia konserwacji drewna
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia rachunkowości
Podyplomowe studia rachunkowości bankowej
Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej
Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych
Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli
Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym
Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Prawo podatkowe - kadry i płace
Projektowanie geotechniczne
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Przyroda i Biologia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie
Systemy informacyjne i analiza danych
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych
Transport i spedycja
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bankiem spółdzielczym
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
Zarządzanie flotą samochodową
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie w energetyce
Zoopsychologia - problemy behawioru psów
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym
Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie
Żywienie człowieka i gastronomia

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty SGGW

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier SGGW

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW
Akademicki Klub Turystyczny SGGW
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo SGGW
AZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Chór Akademicki SGGW
Chór Kameralny SGGW
ERASMUS STUDENT NETWORK SGGW
Grupa dyskusyjna Koła Naukowego Ochrony Środowiska
IAAS-Polska – Międzynarodowa Organizacja Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych
IVSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii
Klub Żeglarski SGGW
Koła Naukowego Odpowiedzialnego Biznesu „ENACTUS”
Koło Fotografii Naukowej i Dokumentacyjnej
Koło Informatyków REDINUX
Koło Naukowe Antropologów
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
Koło Naukowe Aves
Koło Naukowe Biologii Molekularnej
Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
Koło Naukowe Budownictwa Wodno-Melioracyjnego
Koło Naukowe Business Intelligence Group SAS
Koło Naukowe Chemiczne Technologii Drewna
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Finansistów i Bankowców
Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna
Koło Naukowe Geoinżynierii
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
Koło Naukowe Informatyków Silver.NET
Koło Naukowe Inwestycji Blue Chip
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Logistyki
Koło Naukowe Marketerów Insight
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Koło Naukowe Mikrobiologów EZA
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
Koło Naukowe Obrabiarek CNC
Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Pedagogów
Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości i Audytu Kreatywność
Koło Naukowe Rolników
Koło Naukowe Socjologii
Koło Naukowe Szkoła Finansów
Koło Naukowe Technologów Drewna
Koło Naukowe Technologów Żywności
Koło Naukowe WBiIŚ – GISowcy
Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach
Koło Naukowe Zarządzania Jakością
Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych
Koło Naukowe Żywienia Zwierząt
Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków
Koło Naukowe Żywności i Żywienia
Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii
Międzywydziałowe Koło Naukowe Filmowców
Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer
Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych Argonauci
Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
Międzywydziałowe Koło Naukowe Zielona Chemia
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW
Rewia Tańca
Ruch Akademicki Pod Prąd
SQER Dance
Studencki Klub Jaskiniowy
Studencki Klub Podróżniczy „Czwórka”
Studencki Klub Wspinaczkowy
Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON

Akademikiwięcej »
Dział Administracji Domów i Stołówek Studenckich
Zespół Domów Studenckich nr 1
Zespół Domów Studenckich nr 2
Zespół Domów Studenckich nr 3
Zespół Domów Studenckich nr 4
Zespół Domów Studenckich nr 5
Zespół Domów Studenckich nr 6
Zespół Domów Studenckich nr 7

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Biologii
Wydział Technologii Drewna
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
SGGW w Warszawie to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy. Od lat znajduje się w czołówce rankingów uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce, Europie i na świecie.

W SGGW można studiować na 38 kierunkach: od przyrodniczych i technicznych, przez weterynarię, po ekonomiczne i społeczne. Kształcimy 19 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych prowadzonych w językach polskim i angielskim. Programy studiów są dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a przede wszystkim do zainteresowań studentów. Zajęcia prowadzą wykładowcy – eksperci w swoich dziedzinach, a także praktycy, którzy ze względu na długi staż pracy w zawodzie mogą przekazać studentom cenną wiedzę praktyczną.

SGGW współpracuje z uczelniami na całym świecie – studenci mogą wyjeżdżać na studia częściowe i praktyki w ramach programów Erasmus+, CEEPUS, PAX, MostAR.

Większość zaplecza dydaktycznego znajduje się na terenie kampusu na warszawskim Ursynowie: to tu mieszczą się siedziby wszystkich wydziałów, domy studenta, obiekty sportowe, biblioteka, a także nowoczesne laboratoria, pracownie, centra badawcze, kliniki zwierząt, zwierzętarnie, stadniny. Studenci odbywają praktyki terenowe m.in. w sadach i zakładach doświadczalnych oraz gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności