Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Organic Agriculture and Food ProductionStudia w języku angielskim
Biologia
Dietetyka
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Pedagogika
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo żywności
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Budownictwo
Gastronomia i hotelarstwo
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria systemów biotechnicznych
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Meblarstwo
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia roślin
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Technologie energii odnawialnej
Towaroznawstwo w biogospodarce
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Engineering InfrastructureStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Information systems in Water Resources ManagementStudia w języku angielskim
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
Restoration and Management of EnvironmentStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
ForestryStudia w języku angielskim
Forest Information TechnologyStudia w języku angielskim
HorticultureStudia w języku angielskim
Informatics and EconometricsStudia w języku angielskim
Information Systems in ManagementStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo żywności
Bioinżynieria zwierząt
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gastronomia i hotelarstwo
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pedagogika
Rolnictwo
Socjologia
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Technologie energii odnawialnej
Towaroznawstwo w biogospodarce
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i finanse publiczne
Administracja systemami i aplikacjami
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
Choroby psów i kotów
Choroby zwierząt nieudomowionych
Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa
Drewno - surowiec i technologia
Edukacja zdalna w erze cyfrowej
Efektywna administracja systemami linuksowymi
Ekonomika rolnictwa
Epizootiologia i administracja weterynaryjna
Florystyka – sztuka układania kwiatów
Gerontologia społeczna
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Informatyka i technologie informacyjne
Infrastruktura drogowa w lasach
Logistyka
Metody i techniki menedżerskie
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
Ochrona zdrowia publicznego
Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu z obszaru life sciences z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Podyplomowe studia bankowości i finansów
Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej
Podyplomowe studia baz danych
Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej
Podyplomowe studia konserwacji drewna
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia rachunkowości
Podyplomowe studia rachunkowości bankowej
Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej
Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych
Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli
Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym
Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Prawo podatkowe - kadry i płace
Projektowanie geotechniczne
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Przyroda i Biologia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie
Systemy informacyjne i analiza danych
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych
Technologie informacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw
Transport i spedycja
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bankiem spółdzielczym
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
Zarządzanie flotą samochodową
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych
Zarządzanie w agrobiznesie – MBA
Zarządzanie w energetyce
Zoopsychologia - problemy behawioru psów
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym
Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie
Żywienie człowieka i gastronomia

MBAwięcej »
Zarządzanie w agrobiznesie MBA

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty SGGW

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier SGGW

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW
Akademicki Klub Turystyczny SGGW
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo SGGW
AZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Chór Akademicki SGGW
Chór Kameralny SGGW
ERASMUS STUDENT NETWORK SGGW
IAAS-Polska – Międzynarodowa Organizacja Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych
IVSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii
Klub Żeglarski SGGW
Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW
Rewia Tańca
Ruch Akademicki Pod Prąd
SQER Dance
Studencki Klub Jaskiniowy
Studencki Klub Podróżniczy „Czwórka”
Studencki Klub Wspinaczkowy
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich AKTEON

Akademikiwięcej »
Dom Akademicki Ikar
Dom Akademicki Jodełka
Dom pod Bukiem
Dom Studencki Adara
Dom Studencki Bazyliszek
Dom Studencki Cezar
Dom Studencki Dendryt
Dom Studencki Eden
Dom Studencki Feniks
Dom Studencki Grand
Dom Studencki Hilton
Dom Studencki Krokus
Dom Studencki Limba
Dom Studencki Oaza

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Wydział Rolnictwa i Biologii
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Technologii Drewna
Wydział Technologii Żywności
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Wydział Żywienia Człowieka

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci blisko 18 tys. studentów na 38 kierunkach studiów (w tym 8 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię i informatykę, po turystykę i dietetykę. Zatrudnia 1 200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Na studentów czeka 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesne laboratoria i świetnie wyposażona biblioteka. SGGW to najstarsza uczelnia przyrodnicza w Polsce, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki blisko 275 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie – pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie możesz mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziesz m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika!

W SGGW poznasz też przyjaciół na całe życie. W 14 doskonale wyposażonych domach studenckich czeka na Was 4 000 miejsc. Do wyboru macie 62 koła studenckie, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Dołącz do nas SGGW! Uczelnia zaprasza!

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności