Wrocław, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Biologia
Biologia człowieka
Ekonomia
Żywienie człowieka i dietetyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo żywności
Biotechnologia
Biotechnologia stosowana roślin
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia i organizacja gastronomiiStudia dualne
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
AGRO-UNIA
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo
Hodowla koni i jeździectwo
Naukowe podstawy treningu koni
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
Psychodietetyka
Technologia piwowarstwa 2019/2020
Technologia winiarstwa
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zioła i nutraceutyki
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna 2019/2020
Strona www uczelni: www.upwr.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności