Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Biologia
Biologia człowieka
Ekonomia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo żywności
Biotechnologia
Biotechnologia stosowana roślin
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia i organizacja gastronomii
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka
Żywienie człowieka i dietetyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Food Technology and Human NutritionStudia w języku angielskim
HorticultureStudia w języku angielskim
Laboratory Techniques in BiologyStudia w języku angielskim
Landscape ArchitectureStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Bioinformatyka
Biologia
Biologia człowieka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
VeterinaryStudia w języku angielskim
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Biologia
Biotechnologia
Geodezja i kartografia
Inżynieria rolnicza
Nauki weterynaryjne
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Strona www uczelni: www.up.wroc.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności