Wrocław, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Biologia człowieka
Ekonomia
Żywienie człowieka i dietetyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BioeconomyStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Agroinżynieria
Architektura krajobrazu
Bioinformatyka
Biotechnologia
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia i organizacja gastronomii
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Food TechnologyStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Bioinformatyka
Biologia
Biologia człowieka
Biotechnologia
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Inżynieria lądowa i transport (geodezja, teledetekcja i geoinformatyka)
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactw

Studia podyplomowewięcej »
AGRO-UNIA
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo
Hodowla koni i jeździectwo
Naukowe podstawy treningu koni
Nowoczesna produkcja owoców miękkich
Ogrodnictwo miejskie
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
Psychodietetyka
Technologia piwowarstwa
Technologia winiarstwa
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim
Zioła i nutraceutyki
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna
Strona www uczelni:
www.upwr.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności