Prezentacja uczelni
Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
European Business AdministrationStudia w języku angielskim
Financial AnalystStudia w języku angielskim
Intercultural and Business Relations in EuropeStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Economical mathematicsStudia w języku angielskim
Medical PhysicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja finansów i biznesu
Administracja gospodarcza
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
Akwakultura – biznes i technologia
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia medyczna
Diagnostyka molekularno-biochemiczna
Neurobiologia
Biotechnologia
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia kosmetyków
Chemia żywności
Dyplomacja
Dyplomacja publiczna
Dyplomacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Analityk rynku
Audytor przedsiębiorstw
Biznes elektroniczny
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Teoria przedsiębiorstw
Etnofilologia kaszubska
Animacyjno-medialna
Nauczycielska
Etnologia
Filologia angielska
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia germańska
Biznesowo-gospodarcza
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia hiszpańska
Międzykulturowa
Translatoryczna
Filologia klasyczna
Cywilizacja śródziemnomorska
Wiedza o literaturze, książce i teatrze
Filologia polska
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Edytorska
Nauczycielska
Nauczycielska, edytorska
Publicystyczno-dziennikarska
Filologia romańska
Komunikacja kulturowa
Kultura i media
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia rosyjska
Język biznesu i translatoryka
Nauczycielska
Translatoryka i język biznesu
Zarządzanie kulturą
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i ubezpieczenia
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Rachunkowość
Fizyka
Fizyka medyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Historia
Historia sztuki
Ichtiologia morska
Informatyka
Aplikacje internetowe i bazy danych
Informatyka ogólna
Tester programista
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Aplikacje informatyczne w biznesie
Metody analizy danych
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Animacja kultury
Krytyka i edukacja kulturalna
Redaktor serwisów on-line
Lingwistyka stosowana
Nauczycielska
Translatoryczna
Logopedia
Nauczycielska
Matematyka
Matematyka ekonomiczna
Matematyka nauczycielska
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Europejski wymiar przedsiębiorczości
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Niemcoznawstwo
Biznesowo-turystyczna
Integracji europejskiej
Oceanografia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Oceanografia geologiczno-chemiczna
Ochrona środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna
Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika z surdopedagogiką
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką
Pedagogika wczesnej edukacji
Wczesna edukacja z edukacją teatralną
Wczesna edukacja z językiem angielskim
Wczesna edukacja z logopedią
Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Europeistyka i przemiany globalne
Komunikowanie polityczne i publiczne
Międzynarodowe stosunki polityczne
Ustrojowo-samorządowa
Praca socjalna
Religioznawstwo
Rosjoznawstwo
Biznesowo-gospodarcza
Medioznawcza
Sinologia
Skandynawistyka
Język, kultura i gospodarka Finlandii
Komunikacja międzykulturowa
Media i społeczeństwo w krajach nordyckich
Slawistyka
Językoznawcza
Kulturoznawcza
Literaturoznawcza
Socjologia
Studia bałkańskie
Studia wschodnie
Język rosyjski z językiem chińskim
Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej
Tradycje cywilizacji europejskiej - filologiczna
Tradycje cywilizacji europejskiej - historyczna
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wiedza o teatrze
Organizacja i animacja działalności teatralnej
Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Menedżer
Menedżer personalny
Zarządzanie jakością i środowiskiem
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Menedżerska
Sceniczno-menedżerska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes chemiczny

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Matematyka teorytycznaStudia w języku angielskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
Financial mathematicsStudia w języku angielskim
Medical PhysicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Nauczycielska
Biologia medyczna
Biotechnologia
Biznes i technologia ekologiczna
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia i technologia środowiska
Chemia obliczeniowa
Zaawansowana analityka chemiczna
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Analityk rynku
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Ekonomika transportu i logistyka
Finanse w przedsiębiorstwach (specjalność akredytowana przez ACCA)
Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Etnologia
Filologia angielska
Nauczycielska
Przetwarzanie języka naturalnego
Translatoryczna
Filologia germańska
Biznesowo-gospodarcza
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia klasyczna
Studia klasyczne
Studia renesansowe
Filologia polska
Edytorska
Krytyka artystyczno-literacka
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczycielska
Public relations
Retoryczna (public relations)
Wiedza o filmie
Filologia romańska
Komunikacja kulturowa
Translatoryczna
Filologia rosyjska
Lingwistyczna
Nauczycielska
Translatoryka i język biznesu
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły rewident
Finanse i ubezpieczenia
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Rachunkowość ACCA
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka ogólna
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Aplikacje informatyczne w biznesie
Informatyka ekonomiczna
Statystyka ubezpieczeniowa
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kultura audiowizualna
Zarządzanie kulturą
Lingwistyka stosowana
Translatoryczna
Logopedia
Neurologopedia
Wczesna interwencja logopedyczna
Matematyka
Matematyka finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Europejski wymiar przedsiębiorczości
Europejski wymiar przedsiębiorczości,
Finanse międzynarodowe i bankowość
Finanse międzynarodowe i bankowość,
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny,
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowa ekonomia menedżerska,
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowe strategie marketingowe,
Międzynarodowy transport i handel morski
Międzynarodowy transport i handel morski,
Turystyka międzynarodowa
Turystyka międzynarodowa.
Niemcoznawstwo
Komunikacja międzykulturowa
Medioznawstwo
Oceanografia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Edukacja dorosłych
Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej
Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii
Pedagogika społeczna – animacja zmiany
Pedagogika szkoły
Pedagogika wielokulturowości
Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją szkolną
Pedagogika specjalna
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciową
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Europeistyka i przemiany globalne
Międzynarodowe stosunki polityczne
Ustrojowo-samorządową
Praca socjalna
Asystentura rodzin w pracy socjalnej
Środowiskowa praca socjalna
Prawo w administracji i gospodarce
Skandynawistyka
Studia regionalne
Translatoryczna
Slawistyka
Językoznawczo-translatoryczna
Literaturoznawczo-kulturoznawcza
Socjologia
Teatrologia
Dramaturgiczno-krytyczna
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Menedżer
Menedżer personalny
Zarządzanie jakością i środowiskiem
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie w turystyce

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia
Neurobiopsychologia
Psychologia pracy i biznesu
Psychoseksuologia

Studia doktoranckiewięcej »
Fizyka Studia w języku angielskim
Historia Studia w języku angielskim
Matematyka Studia w języku angielskim
Prawo Studia w języku angielskim
Psychologia Studia w języku angielskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskie Studia w języku angielskim
Biology and Oceanography Studia w języku angielskim
Chemistry and Biochemistry Studia w języku angielskim
Doctoral Studies in the fields of Education and Political Science Studia w języku angielskim
Earth Sciences and Technical Sciences in the fields of oceanology Studia w języku angielskim
Ekonomics Studia w języku angielskim
Mathematics and Informatics Studia w języku angielskim
Philological Doctoral Studies in the fields of Linguistics and Literary studies Studia w języku angielskim
Biologia, Ekologia i Mikrobiologia
Chemia i Biologia
Ekonomia
Europeistyka
Filologia
Fizyka
Historia
Matematyka i Informatyka
Nauki o Ziemi
Oceanografia i Geografia
Pedagogika i Nauka o Polityce
Prawo
Psychologia
Zarządzanie

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA in Banking Management (MBA-BM) Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Université Toulouse 1 Capitole, France Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Biznes międzynarodowy Studia w języku angielskim
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Biologia Sądowa
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Cywilizacje – studia międzykulturowe
Design w przestrzeni społecznej
Diagnostyka psychologiczna
Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka
Dyplomacja współczesna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Emisji i Higieny Głosu
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
Gedanistyki
Gerontologopedyczne
GIS - System Informacji Geograficznej
Handel Zagraniczny
Historia sztuki
Historii
Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji
Innowacyjne praktyki public relations
Italianistyczne
Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym
Komercjalizacja nieruchomości (we współpracy z firmą JLL)
Lean Management w usługach (we współpracy z firmą konsultingową LeanQ Team)
Legislacja administracyjna
Lider innowacji. Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych
Logopedia medialna
Logopedyczne
Marketing Międzynarodowy
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) (międzywydziałowe)
Menedżer w instytucjach kultury
Menedżerskie
Międzyuczelnianie "Design w przestrzeni społecznej"
Międzywydziałowe Ubezpieczenia Społeczne
Nauczanie języka kaszubskiego
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedyczne
Niderlandzkie
Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH
Ochrona danych osobowych
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego
Oligofrenologopedyczne
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogiczne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Podatki i prawo podatkowe
Podstaw Informatyki
Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
Postępowanie administracyjne
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich
Prawa pracy
Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Prawo cywilne
Prawo dla mediatorów
Prawo medyczne
Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej
Prawo Spółek
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej
Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego
Psychologia Kliniczna
Psychologia Przywództwa w Organizacjach
Psychologia Sportu
Psychologia Transportu
Psychotraumatologia
Rachunkowości i Podatków
Rachunkowość ACCA
Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny
Reklama i Marketing Medialny
Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami
Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych
Skandynawistyczne
Socjoterapia i praca z grupą
Start po doktorat z ekonomii
Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych
Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
Surdologopedyczne
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Tłumaczenia ustne
Translatoryka - przekład literatury popularnej
Translatoryka - przekład specjalistyczny
Translatoryka – przekład literacki
Translatoryka – przekład medyczny
Transport i Logistyka
Uzupełniające Terapii Logopedycznej
Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem
Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
Wczesnej Interwencji Logopedycznej
Wiedza o Oriencie
Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej (międzywydziałowe)
Współzarządzanie rozwojem miast i gmin
Wycena Nieruchomości
Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z JLL oraz EURO STYL)
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Projektami IT

Kursy, szkoleniawięcej »
Co znaczą rysunku dziecięce
Diploma in Accounting and Business
Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok
Komunikacja bez przemocy - Wydzial Nauk Społecznych
Kurs dokształcający Economics and Business
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny wychowawca kolonijny
Kursy języka chińskiego
Kursy maturalne z chemii i biologii - Wydzial Chemii
Kursy żłobkowe
Media w edukacji przez sztukę
Metody i narzędzia w psychologii pracy
MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
Muzyka i ruch dla przedszkolaka
Opiekun Dzienny
Opiekun Dzienny – kurs uzupełniający
Opiekun w Żłobku i Klubie Dziecięcym
Opiekun w Żłobku i Klubie Dziecięcym – kurs uzupełniający
Pogotowie maturzysty - uniwersyteckie repetytorium z matematyki
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
Przedmaturalne kursy humanistyczne
Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej
Szkoła Mentor dla stypendysty (SMS)
Szkoły Prawa Obcego - Wydział Prawa i Administracji
Wolontariusz w Żłobku i Klubie Dziecięcym

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Adventure Club UG
Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Centrum Kultury
Breakdance UG "Simple Squad"
Centrum Inicjatyw Artystycznych
Dyskusyjny Klub Filmowy UG "Miłość Blondynki"
Force Crusaders
Gabinet Ruchomych Obrazów UG
Koło Klub Sportowy "Torpedo"
Koło Naukowe Języka Angielskiego
Koło Teatralne
Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
Mamadoo
Maybe Theatre Company
Periodyk filmowy UG "Panoptikum"
Studencka Agencja Fotograficzna UG
Teatr "Poczekalnia"
Teatr Tańca Współczesnego
Zespół PAWILON
Zespół Pieśni i Tańca UG "Jantar" im. Zygmunta Kamińskiego
Zespół Tańca Celtyckiego UG "Animus Saltandi"
Zespół Tańca Celtyckiego UG "Trebraruna"
Żonglernia UG

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 2
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6 "Hilton"
Dom Studencki nr 7 "Łajba"
Dom Studencki nr 8
Dom Studencki nr 9 "Rancho"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury "Alternator", treningi w ramach 25 sekcji sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - obecny Donald Tusk i były - Jan Krzysztof Bielecki. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni.
Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody.

Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki - laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród uczelni wyższych najlepiej przygotowujących Studentów do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2010 - według obiektywnego rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry
(w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności