Prezentacja uczelni
Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
European Business AdministrationStudia w języku angielskim
Financial AnalystStudia w języku angielskim
Intercultural and Business Relations in EuropeStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Mathematics - Economical mathematicsStudia w języku angielskim
Medical PhysicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja - Administracja finansów i biznesu
Administracja - Administracja gospodarcza
Administracja - Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
Administracja - Administracja wymiaru sprawiedliwości
Administracja - Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
Akwakultura – Biznes i Technologia
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia Medyczna
Biologia Medyczna - Diagnostyka molekularno-biochemiczna
Biologia Medyczna - Neurobiologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia - Chemia biomedyczna
Chemia - Chemia kosmetyków
Chemia - Chemia żywności
Dyplomacja
Dyplomacja - Dyplomacja publiczna
Dyplomacja - Dyplomacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Ekonomia - Analityk rynku
Ekonomia - Audytor przedsiębiorstw
Ekonomia - Biznes elektroniczny
Ekonomia - Ekonomika transportu i logistyka
Ekonomia - Innowacyjność w gospodarce
Ekonomia - Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Ekonomia - Teoria przedsiębiorstw
Etnofilologia kaszubska
Etnofilologia kaszubska - Animacyjno-medialna
Etnofilologia kaszubska - Nauczycielska
Etnologia
Filologia angielska
Filologia angielska - Nauczycielska
Filologia angielska - Translatoryczna
Filologia germańska
Filologia germańska - Biznesowo-gospodarcza
Filologia germańska - Nauczycielska
Filologia germańska - Translatoryczna
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - Międzykulturowa
Filologia hiszpańska - Translatoryczna
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - Cywilizacja śródziemnomorska
Filologia klasyczna - Wiedza o literaturze, książce i teatrze
Filologia polska
Filologia polska - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Filologia polska - Edytorska
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia polska - Nauczycielska, edytorska
Filologia polska - Publicystyczno-dziennikarska
Filologia Romańska
Filologia romańska - Komunikacja kulturowa
Filologia romańska - Kultura i media
Filologia romańska - Nauczycielska
Filologia romańska - Translatoryczna
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - Język biznesu i translatoryka
Filologia rosyjska - Nauczycielska
Filologia rosyjska - Translatoryka i język biznesu
Filologia rosyjska - Zarządzanie kulturą
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i rachunkowość - Finanse i ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość - Finanse przedsiębiorstw i controlling
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość
Fizyka
Fizyka Medyczna
Genetyka i Biologia Eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Historia
Historia sztuki
Ichtiologia morska
Informatyka
Informatyka - Aplikacje internetowe i bazy danych
Informatyka - Informatyka ogólna
Informatyka - Tester programista
Informatyka i ekonometria
Informatyka i Ekonometria - Analityka gospodarcza
Informatyka i ekonometria - Aplikacje informatyczne w biznesie
Informatyka i ekonometria - Metody analizy danych
Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Animacja kultury
Kulturoznawstwo - Krytyka i edukacja kulturalna
Kulturoznawstwo - Redaktor serwisów on-line
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka stosowana - Nauczycielska
Lingwistyka stosowana - Translatoryczna
Logopedia
Logopedia - Nauczycielska
Matematyka
Matematyka - Matematyka
Matematyka - Matematyka ekonomiczna
Matematyka - Matematyka nauczycielska
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Europejski wymiar przedsiębiorczości
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Finanse międzynarodowe i bankowość
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Handel zagraniczny
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Marketing międzynarodowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Międzynarodowy transport i handel morski
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Niemcoznawstwo
Niemcoznawstwo - Biznesowo-turystyczna
Niemcoznawstwo - Integracji europejskiej
Oceanografia
Oceanografia - Oceanografia biologiczna
Oceanografia - Oceanografia fizyczna
Oceanografia - Oceanografia geologiczno-chemiczna
Ochrona środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika z surdopedagogiką
Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką
Pedagogika Wczesnej Edukacji
Pedagogika wczesnej edukacji - Wczesna edukacja z edukacją teatralną
Pedagogika wczesnej edukacji - Wczesna edukacja z językiem angielskim
Pedagogika wczesnej edukacji - Wczesna edukacja z logopedią
Pedagogika wczesnej edukacji - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Politologia
Politologia - Europeistyka i przemiany globalne
Politologia - Komunikowanie polityczne i publiczne
Politologia - Międzynarodowe stosunki polityczne
Politologia - Ustrojowo-samorządowa
Praca socjalna
Religioznawstwo
Rosjoznawstwo
Rosjoznawstwo - Biznesowo-gospodarcza
Rosjoznawstwo - Medioznawcza
Sinologia
Skandynawistyka
Skandynawistyka - Język, kultura i gospodarka finlandii
Skandynawistyka - Komunikacja międzykulturowa
Skandynawistyka - Media i społeczeństwo w krajach nordyckich
Slawistyka
Slawistyka - Językoznawcza
Slawistyka - Kulturoznawcza
Slawistyka - Literaturoznawcza
Socjologia
Studia Bałkańskie
Studia Wschodnie
Studia wschodnie - Język rosyjski z językiem chińskim
Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej
Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej - filologiczna
Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej - Historyczna
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wiedza o Teatrze
Wiedza o teatrze - Organizacja i animacja działalności teatralnej
Zarządzanie
Zarządzanie - Inwestycje i nieruchomości
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Menedżer
Zarządzanie - Menedżer personalny
Zarządzanie - Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Zarządzanie - Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie - Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi
Zarządzanie instytucjami artystycznymi - Menedżerska
Zarządzanie instytucjami artystycznymi - Sceniczno-menedżerska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes chemiczny

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Mathematics - Applied mathematicsStudia w języku angielskim
Mathematics - Financial mathematicsStudia w języku angielskim
Mathematics - Theoretical mathematicsStudia w języku angielskim
Medical PhysicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - Nauczycielska
Biologia Medyczna
Biotechnologia
Biznes i Technologia Ekologiczna
Chemia
Chemia - Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia - Chemia biomedyczna
Chemia - Chemia i technologia środowiska
Chemia - Chemia obliczeniowa
Chemia - Zaawansowana analityka chemiczna
Chemia - Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Ekonomia - Analityk rynku
Ekonomia - Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Ekonomia - E-commerce
Ekonomia - Ekonomika transportu i logistyka
Ekonomia - Finanse w przedsiębiorstwach (specjalność akredytowana przez acca)
Ekonomia - Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Ekonomia - Innowacyjność w gospodarce
Ekonomia - Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Etnologia
Filologia angielska
Filologia angielska - Nauczycielska
Filologia angielska - Przetwarzanie języka naturalnego
Filologia angielska - Translatoryczna
Filologia germańska
Filologia germańska - Biznesowo-gospodarcza
Filologia germańska - Nauczycielska
Filologia germańska - Translatoryczna
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - Studia klasyczne
Filologia klasyczna - Studia renesansowe
Filologia polska
Filologia polska - Edytorska
Filologia polska - Krytyka artystyczno-literacka
Filologia polska - Nauczanie języka polskiego jako obcego
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia polska - Public relations
Filologia polska - Retoryczna (public relations)
Filologia polska - Wiedza o filmie
Filologia Romańska
Filologia romańska - Komunikacja kulturowa
Filologia romańska - Translatoryczna
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - Lingwistyczna
Filologia rosyjska - Nauczycielska
Filologia rosyjska - Translatoryka i język biznesu
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i rachunkowość - Biegły rewident
Finanse i rachunkowość - Finanse i ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość - Finanse przedsiębiorstw i controlling
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Doradztwo Podatkowe
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Racunkowość acca
Fizyka
Fizyka Medyczna
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka - Informatyka ogólna
Informatyka i ekonometria
Informatyka i Ekonometria - Analityka gospodarcza
Informatyka i ekonometria - Aplikacje informatyczne w biznesie
Informatyka i Ekonometria - Informatyka ekonomiczna
Informatyka i ekonometria - Statystyka ubezpieczeniowa
Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Kultura audiowizualna
Kulturoznawstwo - Zarządzanie kulturą
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka stosowana - Translatoryczna
Logopedia
Logopedia - Neurologopedia
Logopedia - Wczesna interwencja logopedyczna
Matematyka
Matematyka - Matematyka finansowa
Matematyka - Matematyka nauczycielska
Matematyka - Matematyka stosowana
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Europejski wymiar przedsiębiorczości
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Europejski wymiar przedsiębiorczości,
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Finanse międzynarodowe i bankowość
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Finanse międzynarodowe i bankowość,
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Handel zagraniczny
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Handel zagraniczny,
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Międzynarodowa ekonomia menedżerska,
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Międzynarodowe strategie marketingowe,
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Międzynarodowy transport i handel morski
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Międzynarodowy transport i handel morski,
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Turystyka międzynarodowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Turystyka międzynarodowa.
Niemcoznawstwo
Niemcoznawstwo - Komunikacja międzykulturowa
Niemcoznawstwo - Medioznawstwo
Oceanografia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja Dorosłych
Pedagogika - Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii
Pedagogika - Pedagogika społeczna – animacja zmiany
Pedagogika - Pedagogika szkoły
Pedagogika - Pedagogika wielokulturowości
Pedagogika - Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją szkolną
Pedagogika Specjalna
Pedagogika Specjalna - Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Pedagogika specjalna - Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciową
Pedagogika Specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Politologia
Politologia - Europeistyka i przemiany globalne
Politologia - Międzynarodowe stosunki polityczne
Politologia - Ustrojowo-samorządową
Praca socjalna
Praca socjalna - Asystentura rodzin w pracy socjalnej
Praca socjalna - Środowiskowa praca socjalna
Prawo w administracji i gospodarce
Skandynawistyka
Skandynawistyka - Studia regionalne
Skandynawistyka - Translatoryczna
Slawistyka
Slawistyka - Językoznawczo-translatoryczna
Slawistyka - Literaturoznawczo-kulturoznawcza
Socjologia
Teatrologia
Teatrologia - Dramaturgiczno-krytyczna
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zarządzanie
Zarządzanie - Inwestycje i nieruchomości
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Menedżer
Zarządzanie - Menedżer personalny
Zarządzanie - Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Zarządzanie - Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie - Zarządzanie w turystyce

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia
Psychologia - Neurobiopsychologia
Psychologia - Psychologia pracy i biznesu
Psychologia - Psychoseksuologia

Studia doktoranckiewięcej »
Fizyka Studia w języku angielskim
Historia Studia w języku angielskim
Matematyka Studia w języku angielskim
Prawo Studia w języku angielskim
Psychologia Studia w języku angielskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskie Studia w języku angielskim
Biology and Oceanography Studia w języku angielskim
Chemistry and Biochemistry Studia w języku angielskim
Doctoral Studies in the fields of Education and Political Science Studia w języku angielskim
Earth Sciences and Technical Sciences in the fields of oceanology Studia w języku angielskim
Ekonomics Studia w języku angielskim
Mathematics and Informatics Studia w języku angielskim
Philological Doctoral Studies in the fields of Linguistics and Literary studies Studia w języku angielskim
Biologia, Ekologia i Mikrobiologia
Chemia i Biologia
Ekonomia
Europeistyka
Filologia
Fizyka
Historia
Matematyka i Informatyka
Nauki o Ziemi
Oceanografia i Geografia
Pedagogika i Nauka o Polityce
Prawo
Psychologia
Zarządzanie

dr hab.więcej »
Biochemia
Biologia
Chemia
Ekonomia
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Mikrobiologia
Nauki o zarządzaniu
Oceanologia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Prawo
Psychologia

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA in Banking Management (MBA-BM) Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Université Toulouse 1 Capitole, France Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo Medyczne
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Diagnostyka psychologiczna
Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka
Hermeneutyka Cywilizacji – studia międzykulturowe
Logopedia medialna
Marketing Międzynarodowy
Menedżerskie
Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i poradnictwa rodzinnego (z przygotowaniem pedagogicznym)
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
Psychologia Coachingu Biznesowego
Psychologia Sportu
Psychologia Transportu
Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny
Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych
Surdologopedyczne
Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Kursy, szkoleniawięcej »
Co znaczą rysunku dziecięce
Diploma in Accounting and Business
Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok
Komunikacja bez przemocy - Wydzial Nauk Społecznych
Kurs dokształcający Economics and Business
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny wychowawca kolonijny
Kursy języka chińskiego
Kursy maturalne z chemii i biologii - Wydzial Chemii
Kursy żłobkowe
Media w edukacji przez sztukę
Metody i narzędzia w psychologii pracy
MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
Muzyka i ruch dla przedszkolaka
Opiekun Dzienny
Opiekun Dzienny – kurs uzupełniający
Opiekun w Żłobku i Klubie Dziecięcym
Opiekun w Żłobku i Klubie Dziecięcym – kurs uzupełniający
Pogotowie maturzysty - uniwersyteckie repetytorium z matematyki
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
Przedmaturalne kursy humanistyczne
Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej
Szkoła Mentor dla stypendysty (SMS)
Szkoły Prawa Obcego - Wydział Prawa i Administracji
Wolontariusz w Żłobku i Klubie Dziecięcym

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Adventure Club UG
Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Centrum Kultury
Breakdance UG "Simple Squad"
Centrum Inicjatyw Artystycznych
Dyskusyjny Klub Filmowy UG "Miłość Blondynki"
Force Crusaders
Gabinet Ruchomych Obrazów UG
Koło Klub Sportowy "Torpedo"
Koło Naukowe Języka Angielskiego
Koło Teatralne
Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
Mamadoo
Maybe Theatre Company
Periodyk filmowy UG "Panoptikum"
Studencka Agencja Fotograficzna UG
Teatr "Poczekalnia"
Teatr Tańca Współczesnego
Zespół PAWILON
Zespół Pieśni i Tańca UG "Jantar" im. Zygmunta Kamińskiego
Zespół Tańca Celtyckiego UG "Animus Saltandi"
Zespół Tańca Celtyckiego UG "Trebraruna"
Żonglernia UG

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 2
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6 "Hilton"
Dom Studencki nr 7 "Łajba"
Dom Studencki nr 8
Dom Studencki nr 9 "Rancho"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury "Alternator", treningi w ramach 25 sekcji sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - obecny Donald Tusk i były - Jan Krzysztof Bielecki. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni.
Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody.

Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki - laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród uczelni wyższych najlepiej przygotowujących Studentów do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2010 - według obiektywnego rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry
(w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Mapa

« powrót - Uczelnie