Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Katowice, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Architektura informacji
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Doradztwo polityczne i publiczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonofizyka
Etnologia i antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filozofia
Fizyka
Geofizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Indywidualne studia międzydziedzinowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kognitywistyka
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Logopedia
Matematyka
Mediteranistyka
Międzynarodowe studia polskie
Muzyka w multimediach
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Politologia
Praca socjalna
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Sztuka pisania
Turystyka historyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Fizyka medyczna
Geologia stosowana
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Mechatronika
Mikro i nanotechnologia
Technologia chemiczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Creative Management in New MediaStudia w języku angielskim
English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and DiplomacyStudia w języku angielskim
International Business Law and ArbitrationStudia w języku angielskim
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Pedagogy – Resocialization with Intercultural EducationStudia w języku angielskim
Theoretical PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja kulturalna
Ekonofizyka
Etnologia i antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geofizyka
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Historia
Indywidualne studia międzydziedzinowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Malarstwo i projektowanie interdysycyplinarne
Matematyka
Mechatronika
Międzynarodowe studia polskie
Mikro i nanotechnologia
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
Politologia
Polityki miejskie i doradztwo publiczne
Praca socjalna
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Środkowoeuropejskie studia historyczne
Turystyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Teologia

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia
Sztuki filmowe i teatralne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

MBAwięcej »
International Executive MBA Studia w języku angielskim
Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami
Executive MBA
Executive MBA dla sektora lotniczego
International Executive MBA
MBA Zarządzanie mediami

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu NOWOŚĆ
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia NOWOŚĆ
Optometria
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Arteterapia
Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka w szkole ponadpodstawowej”
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia
Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Studia podyplomowe „LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego”
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Teologia Pastoralna

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Filologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Artystyczny w CieszynieCieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w CieszynieCieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Filologiczny w SosnowcuSosnowiec

Strona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności