Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne
zdjecie-prezentacja-misjaUJ_1.jpg

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Earth Sciences in a Changing WorldStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
Global and Development StudiesStudia w języku angielskim
International Relations and Area StudiesStudia w języku angielskim
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and SocietiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna i komórkowa
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Chemia zrównoważonego rozwoju
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Elektroradiologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna - arabistyka
Filologia orientalna - indologia
Filologia orientalna - iranistyka
Filologia orientalna - japonistyka
Filologia orientalna - sinologia
Filologia orientalna - turkologia
Filologia polska nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Fizyka
Geografia i gospodarka przestrzenna
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Informatyka stosowana
Język i kultura Rosji
Język polski w komunikacji społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne
Kulturoznawstwo - teksty kultury
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Latynoamerykanistyka
Matematyka
Matematyka komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Polityka społeczna
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Porównawcze studia cywilizacji
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo medyczne
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia afrykańskie
Studia bliskowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia nad buddyzmem
Studia nad Chinami
Studia nad Indiami i Azją Południową
Studia nad Japonią
Studia nad Koreą
Studia polsko-ukraińskie
Wiedza o teatrze
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzania
Zarządzanie publiczne
Zdrowie publiczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Spectroscopy in ChemistryStudia w języku angielskim
Business and Finance ManagementStudia w języku angielskim
Comparative Heritage StudiesStudia w języku angielskim
Drug Discovery and DevelopmentStudia w języku angielskim
Ecology and EvolutionStudia w języku angielskim
Environmental Protection and ManagementStudia w języku angielskim
Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context (Coordinated by: University of Groningen)Studia w języku angielskim
European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel Joint Master Programme (Coordinated by: Charles University in Prague)Studia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
EuroPubHealth: European Public Health MasterStudia w języku angielskim
Intellectual Property and New TechnologiesStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Security and DevelopmentStudia w języku angielskim
Joint Master Degree Central and East European, Russian and Eurasian Studies (JMD CEERES) (Coordinated by: University of Glasgow)Studia w języku angielskim
Korean StudiesStudia w języku angielskim
Molecular BiotechnologyStudia w języku angielskim
Transatlantic StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astrofizyka i kosmologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna i komórkowa
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia molekularna
Chemia
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-gospodarka przestrzenna
Edytorstwo
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna - arabistyka
Filologia orientalna - indologia
Filologia orientalna - iranistyka
Filologia orientalna - japonistyka
Filologia orientalna - sinologia
Filologia orientalna - turkologia
Filologia polska nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i controlling
Fizjoterapia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Informatyka gier komputerowych
Informatyka stosowana
Język polski w komunikacji społecznej
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Krytyka literacka
Kulturoznawstwo - teksty kultury
Lingwistyka
Logopedia
Marketing i logistyka
Matematyka
Matematyka komputerowa
Media społecznościowe w zarządzaniu
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Performatyka
Pielęgniarstwo
Politologia
Polityka społeczna
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Porównawcze studia cywilizacji
Praca socjalna
Przekład literacki
Przekładoznawstwo
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia nad buddyzmem współczesnym
Studia polsko-ukraińskie
Teatrologia
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą współczesną
Zarządzanie mediami i reklamą
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami przyrody
Zdrowie publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Doctor of Dental Surgery Program for high school graduates (DDS)Studia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki farmaceutyczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o zdrowiu
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
European Politics / European Studies (Consortium of the Jagiellonian University and the University of Strasbourg)
European Studies (Consortium of the Jagiellonian University and the University of Padova)
European Studies (Governance, Leadership and Democracy Studies)
European Studies (Law and Politics)
International Masters in Economy, State and Society (IMESS) (Coordinated by: University College of London)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studia podyplomowewięcej »
Polnisches Wirtschaftsrecht für Ausländische Juristen – deutschsprachiges LL.M.-Programm Studia w języku niemieckim
English and European Union Law Studia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analiza biznesowa
Antropologia sądowa
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciw-drobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Biologia sądowa
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia
Edukacja międzykulturowa w pracy nauczyciela
Edytorstwo - redakcja tekstu
Enologia
Ewaluacja w edukacji
Farmacja przemysłowa
Geriatria i opieka długoterminowa
Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Koloproktologia praktyczna
Kompetencje międzykulturowe w biznesie
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych
Kosmetologia praktyczna
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Lean Management oraz Lean Office
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Menedżer sportu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Podologia
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych
Podyplomowe studia matematyki
Podyplomowe studia prawa pracy
Podyplomowe studia z biologii molekularnej
Podyplomowe studium muzeologiczne
Podyplomowe studium retoryki
Prawo dowodowe
Prawo karne materialne i procesowe
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo własności intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Programowanie urządzeń mobilnych
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Psychologia transportu
Psychoonkologia w praktyce klinicznej
Public Relations
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Specjalista kompetencji międzykulturowych
Studia literacko-artystyczne
Studia podyplomowe dla tłumaczy
Systemy informacji geograficznej UNIGIS
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Testowanie oprogramowania
Trychologia w kosmetologii
Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości
Zarządzanie inwestycjami społecznymi
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie projektami w organizacjach publicznych i pozarządowych
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie zakupami w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna

Kursy, szkoleniawięcej »
Arbitration and ADR Training Programme (Szkoła Arbitrażu i ADR)
Biologia i przyroda w szkole - warsztaty dla nauczycieli
Grzyby - warsztaty terenowe
Jagielloński kurs typografii
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
Porosty - warsztaty terenowe
Praktyczny kurs identyfikacji roślin naczyniowych
Szkoła Prawa Amerykańskiego
Szkoła Prawa Polskiego
Warsztaty terenowe z botaniki

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Sekcja Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AEGEE (Europejskie Forum Studentów)
AIESEC
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ
Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ
Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica
Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ
Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ
Erasmus Student Network
ESU (Europejska Unia Studentów)
Klub Wolontariusza
Koła Naukowego Prawa Rolnego TBSP UJ
Koło Bioinformatyki BIT
Koło Europejskiej Tradycji Prawnej i Prawa Rzymskiego TI ESTIN ALETHEIA
Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego
Koło Konstytucjonalistów
Koło Literatury Przełomu UJ
Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ
Koło Matematyków Studentów UJ im. Prof. Stanisława Zaremby
Koło Myśli Libertariańskiej imienia Murraya Newtona Rothbarda UJ
Koło Nauk Politycznych UJ
Koło Nauk Psychologicznych Pragma
Koło Naukowe - Sekcja Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ
Koło Naukowe "Akademia Social Ninja"
Koło Naukowe "Otwarte Koło Naukowe Okno"
Koło Naukowe Administratywistów UJ
Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ
Koło Naukowe Amerykanistyki UJ Nowy Świat
Koło Naukowe Anglistów UJ
Koło Naukowe Animatorów Kultury UJ
Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury
Koło Naukowe Antropologów UJ
Koło Naukowe Arabistów UJ
Koło Naukowe Badaczy Oświecenia UJ
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej UJ
Koło Naukowe Biologii Komórki
Koło Naukowe Doktorantów Katerd Teoretyczno-Prawnych UJ
Koło Naukowe Edytorów
Koło Naukowe Europeistyki UJ
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe Gamedev Students Association
Koło Naukowe Gender Studies UJ
Koło Naukowe Genetyki UJ
Koło Naukowe Geologów Studentów UJ
Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej UJ
Koło Naukowe Historii Doktryn UJ
Koło Naukowe Historii Kultury Prawnej UJ
Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe Historyków Studentów
Koło Naukowe Hungarystów UJ
Koło Naukowe Iberystów UJ
Koło Naukowe Indologów UJ
Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania
Koło Naukowe Instytutu Kultury UJ
Koło Naukowe Iranistyki UJ
Koło Naukowe Italianistów UJ
Koło Naukowe Japonistów Kappa
Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia
Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Jana Baudouina de Courtenay
Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście
Koło Naukowe Klub Debat Parlamentarnych UJ
Koło Naukowe Kryminalistyki UJ im. Prof. Tadeusza Hanauska
Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ
Koło Naukowe Kulturoznawców UJ
Koło Naukowe Lex Publica TBSP UJ
Koło Naukowe Logiki Prawniczej TBSP UJ
Koło Naukowe Managerów Sportu UJ
Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ
Koło Naukowe Mediewistów
Koło Naukowe Medioznawców UJ
Koło Naukowe MERITUM
Koło Naukowe Metod i Techniki Badań Społecznych FOCUS
Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ
Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych
Koło Naukowe Muzykologów UJ
Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej UJ
Koło Naukowe Myśli i Kultury Wschodu UJ
Koło Naukowe Nanotechnologów UJ
Koło Naukowe Niemcoznawstwa UJ
Koło Naukowe OECONOMICUS
Koło Naukowe Około Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Orientalistów Studentów UJ
Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów UJ
Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ
Koło Naukowe Performatyków UJ
Koło Naukowe Polityki Gospodarczej TBSP UJ
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji
Koło Naukowe Portugalistów UJ
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ
Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ
Koło Naukowe Pracy Filozoficznej w Kulturze
Koło Naukowe Praw Państw Azjatyckich TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Publicznego Gospodarczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Sportowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Wewnętrznego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych
Koło Naukowe Prawo Przestrzeń
Koło Naukowe Przekładoznawców UJ
Koło Naukowe Przyjaciół Romantyzmu UJ
Koło Naukowe Reklamoznawców
Koło Naukowe Romanistów
Koło Naukowe Romanistów Studentów UJ
Koło Naukowe Sinologów UJ
Koło Naukowe Slawistów UJ im. T. Lehra-Spławińskiego
Koło Naukowe Socjologii i Antropologii Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe STRATEG
Koło Naukowe Studencka Inicjatywa Narkopolityki UJ
Koło Naukowe Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej
Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ
Koło Naukowe Studentów Biochemii N.zyme
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Mygen
Koło Naukowe Studentów Buddologii
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Elektronicznego Przetwarzania Informacji EPICentrum
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Koło Naukowe Studentów Etyki UJ
Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego
Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ
Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej /W/Koło Rosji
Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ
Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO UJ
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki
Koło Naukowe Studentów Komparatystów
Koło Naukowe Studentów Krytyki Literackiej UJ
Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ
Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ
Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Wernyhora UJ
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich
Koło Naukowe Studiów Transatlantyckich UJ
Koło Naukowe Teatrologów
Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Turkologów UJ
Koło Naukowe Ukrainistów UJ
Koło Naukowe Zarządzania Własnością Intelektualną UJ IPmanager
Koło Neuronaukowców NEURONUS
Koło Nowych Mediów
Koło Przyrodników Studentów UJ
Koło Studentów Biofizyki Nobel
Koło Studentów Informatyki
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ
Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Wschodnie
Krakowski Chór Akademicki UJ
Międzywydziałowe Koło Naukoznawstwa "OMEGA"
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Naukowe Koło Chemików UJ
Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ
Naukowe Koło Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ
Naukowe Koło Studentów Astronomii UJ
Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska UJ
NAZWA
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Pismo Studentów WUJ
Rada Kół Naukowych UJ
Radio UJOT FM
Samorząd Studentów UJ
Samorząd Studentów UJ Collegium Medicum
Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ
Software Liberation Maniacs Kraków – Koło Naukowe Wolnego Oprogramowania Slimak
Studencki Klub Żeglarski „Odyseusz”
Studencki Klub Żeglarski UJ ODYSEUSZ
Studenckie Koło Debat UJ
Studenckie Koło Informatyki Stosowanej UJ
Studenckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim UJ
Studenckie Koło Naukowe Filologii Germańskiej z Językiem Angielskim
Studenckie Koło Naukowe Germanistyki UJ
Studenckie Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ
Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne UJ
Teatr „Remedium”
Telewizja UJOT TV
Turystyczne Koło Naukowe Horyzont
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”
Żeński Chór Akademicki UJ

Akademikiwięcej »
Dom Studencki Bursa Jagiellońska
Dom Studencki Bydgoska
Dom Studencki Kamionka
Dom Studencki Nawojka
Dom Studencki Piast
Dom Studencki Żaczek

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zapraszamy na strony uniwersytetu:
www.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl  Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami - Wawelem czy kościołem Mariackim - wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.Mapa

Wybrany film z YouTube

misjaUJ_220_pasek_black.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności