Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia w języku angielskim
KlimatologiaStudia w języku angielskim
NanotechnologieStudia w języku angielskim
Zarządzanie biznesemStudia w języku angielskim
Management and FinanceStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka biznesu
Analityka chemiczna
Analityka gospodarcza
Analityka społeczna
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Biotechnologia
Chemia
Chemia kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo międzynarodowe
Ekonomia
Ekonomia ekobiznes
Etnologia
Europeistyka
Filmoznawstwo
Filologia (filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie)
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Finanse międzynarodowe
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informacja w środowisku cyfrowym
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Informatyka w języku angielskim
Inwestycje i nieruchomości
Kulturoznawstwo
Lingwistyka dla biznesu
Logistyka
Logopedia z audiologią
Marketing
Matematyka
Międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe studia kulturowe
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Mikrobiologia
Niemcoznawstwo
Nowe media i kultura cyfrowa
Ochrona środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Regionalistyka kulturowa
Rynek finansowy
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polsko-niemieckie
Studia regionalne
Technologie informatyczne w logistyce
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analiza danych
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia w języku angielskim
Zarządzanie biznesemStudia w języku angielskim
Economics and International BusinessStudia w języku angielskim
International and Political StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka chemiczna
Analityka gospodarcza
Archeologia
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Ekonomia ekobiznes
Etnologia
Europeistyka
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Genetyka
Geografia
Geoinformacja
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inwestycje i nieruchomości
Kulturoznawstwo
Logistyka
Logopedia
Matematyka
Międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe studia kulturowe
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Mikrobiologia
Nauczanie chemii
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Prawo medyczne
Prawo podatkowe i rachunkowość
Prawo zatrudnienia - kadry i płace
Rewitalizacja miast
Rynek finansowy
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia
Biochemia
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Filozofia
Finanse
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Mikrobiologia
Nauki o polityce
Nauki o zarządzaniu
Ochrona środowiska
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Socjologia

dr hab.więcej »
Archeologia
Biochemia
Biofizyka
Biologia
Chemia
Ekologia
Ekonomia
Filozofia
Finanse
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Mikrobiologia
Nauki o polityce
Nauki o zarządzaniu
Pedagogika
Prawo
Socjologia

MBAwięcej »
Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA Studia w języku angielskim
Formation Franco-Polonaise De Gestion MBA Studia w języku francuskim
Polsko-Francuski program studiów w zakresie zarządzania MBA

Podwójny dyplomwięcej »
Université Jean Moulin Lyon 3, Francja, Lyon Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy, Ratyzbona Studia w języku angielskim
Universités de Tours, Francja, Tours Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Akademia Technologii Sieciowych
Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych
Analityka finansowa w przedsiębiorstwie
Analiza Danych i Data Mining
Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Asystent rodziny
Audyt i kontrola wewnętrzna
Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza
Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie
Bankowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Biologia
Biologia sądowa
CBRN security manager
Certyfikowany kierownik projektu
Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
Coaching i mentoring organizacyjny
Coaching w życiu i biznesie
Coaching zrównoważonego stylu życia
Corporate Wellness i holistyczne przywództwo
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
E-commerce
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edytorstwo tekstów literackich
Employer Branding
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
Europejskie studia problematyki przestępczości
Finanse i ekonomia dla sędziów
Finanse międzynarodowe w biznesie
Finanse w praktyce
Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski - studia II stopnia
Gender Studies
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce
Gerontologia społeczna
Grafika komputerowa Adobe
Handel zagraniczny w praktyce
Informatyka
Informatyka w biznesie
Informatyzacja administracji publicznej i sądów
Innowacyjne przywództwo - doskonalenie kompetencji liderów
Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Kadry i płace
Komercjalizacja nauki i technologii
Komunikacja w biznesie
Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej
Kształtowanie wizerunku publicznego
Logistyka Systemów Transportowych
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Logopedia z emisją głosu
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych
Menedżer firmy transportowej w UE
Menedżerowie organizacji pozarządowych
Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach
Metody statystycznej analizy danych społeczno-ekonomicznych
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
Nauczanie fizyki i matematyki
Nauczanie historii
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Neurologopedia
Nowe media w animacji kultury
Nowy model postępowania karnego
Obsługa językowa instytucji UE
Ochrona danych osobowych
Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja pomocy społecznej
Organizator procesów rewitalizacji
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Polsko-Amerykański Program Studiów MBA
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery
Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Prawa człowieka – konteksty społeczno – kulturowe i polityczne
Prawna obsługa przedsiębiorców
Prawne aspekty kontroli państwa
Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
Prawo egzekucji sądowej
Prawo karne skarbowe
Prawo konstytucyjne dla sędziów
Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe e-learning
Prawo podatkowe II stopnia
Prawo pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej
Prawo rodzinne z elementami psychologii
Prawo rodzinne z elementami psychologii dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów
Prawo samorządu terytorialnego
Prawo spółek
Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw.
Prawo wyborcze
Prawo zamówień publicznych
Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie
Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
Psychologia w oświacie
Psychologia w zarządzaniu
Public Relations
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Rachunkowość zarządcza / controlling
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
Retoryka praktyczna
Rynek nieruchomości - wycena
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Skarga konstytucyjna, wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz pytania prawne
Skuteczny kierownik sektora publicznego
Skuteczny pracownik sektora publicznego
Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych
Stosunki zatrudnienia w sferze publicznej
Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości
Szkoła prawa amerykańskiego
Szkoła prawa francuskiego - studia I stopnia
Technologie Microsoft BI Developer
Technologie Microsoft DB Administrator
Technologie Microsoft DB Developer
Technologie Microsoft Web Developer
Tłumaczenia specjalistyczne
Transport, spedycja i logistyka
Ubezpieczenia - w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezp
Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży
Zamówienia publiczne
Zarządzanie apteką
Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
Zarządzanie emocjami
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie przez uważność
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Zawsze Otwarty

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier Zawodowych

Organizacje studenckiewięcej »
Dialektologiczne Koło Naukowe
IAESTE - The International Association for The Exchange of Students for Technical Experience
Koło Amerykanistyki i Mediów
Koło Ameryki Łacińskiej
Koło Azji Wschodniej i Pacyfiku
Koło Naukowe Antropologów Literatury
Koło Naukowe Bliskiego Wschodu Al-Maszrik
Koło Naukowe Edytorów
Koło Naukowe Filmoznawców
Koło naukowe filozofów
Koło Naukowe Germanistów UŁ "Mehr Licht!"
Koło Naukowe Glottodydaktyków
Koło Naukowe Innowatorzy WSMiP
Koło Naukowe Młodych Geografów - Geoholicy
Koło Naukowe ONZ
Koło Naukowe Pedagogiki
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Slawistów im. Św. Św. Cyryla i Metodego (gazetka)
Koło Naukowe Studentów Fizyki NABLA
Koło Naukowe Studiów Brytyjskich
Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury UŁ
Międzywydziałowe Studenckie Koło UE "Europejczyk"
Radiowe Laboratorium Reportażystów
Sekcja Sztuki Współczesnej Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
SKN Centrum Nauk Informatycznychh
Stowarzyszenie Fascynatow Matematyki
Studenckie Centrum Informatyczne
Studenckie Kolo Naukowe Historyków
Studenckie Kolo Naukowe Pedagogiki "Paradygmat"
Studenckie Koła Naukowe Geografów Turyzmu "Włóczykije"
Studenckie Koło Kryminalistyków
Studenckie Koło Naukowe "Globalni"
Studenckie Koło Naukowe "Integra"
Studenckie Koło Naukowe "Uni-Logistics"
Studenckie Koło Naukowe Razem Możemy Więcej
Studenckie Koło Naukowe AIDA
Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego "4Future"
Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne UŁ
Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego
Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes
Studenckie Koło Naukowe Etnologów
Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości PROGRESS
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM
Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera
Studenckie Koło Naukowe Informatyki "Wirtualni"
Studenckie Koło Naukowe INWESTOR
Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji "LOGIN"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii
Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnej Ekonomii EKSPERT
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Studenckie Koło Naukowe OPTEAM
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
Studenckie Koło Naukowe Public Relations
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "SIGMA"
Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji
Studenckie Koło Naukowe Socjologii (gazetka)
Studenckie Koło Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech
Studenckie Koło Naukowe TRiADA
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw "SCM"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem "Personalni"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego "Stratolog"
Studenckie Koło Penitencjarne
Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynaraodowego
Studenckie Koło Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych TIAL
Studenckie Naukowe Koło Marketingu "MarkeTEAM"
Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe

Akademikiwięcej »
II Dom Studencki UŁ "Balbina"
III Dom Studencki UŁ "Pretor"
IX Dom Studencki UŁ "Hades"
V Dom Studencki UŁ
VII Dom Studencki UŁ
VIII Dom Studencki UŁ
X Dom Studencki UŁ "Olimp"
XI Dom Studencki UŁ
XIII Dom Studencki UŁ
XIV Dom Studencki UŁ "Wieża Babel"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Łódzki - Filia w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
UG-220_2.jpg

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności