Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
EconomyStudia w języku angielskim
International and Political StudiesStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Management and FinanceStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka biznesu
Analityka chemiczna
Analiza danych
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia kryminalistyczna
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Biotechnologia
Chemia
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo międzynarodowe
E-Historia
Ekonometria i analityka danych
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska z językiem angielskim
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka przestrzenna
Grupa kierunków finanse i rachunkowość
Grupa kierunków zarządzanie
Historia
Historia sztuki
Informacja w środowisku cyfrowym
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inwestycje i nieruchomości
Kulturoznawstwo
Lingwistyka dla biznesu
Logistyka
Logopedia z audiologią
Marketing
Matematyka
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nowe media i kultura cyfrowa
Ochrona środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Pedagogika sportu
Politologia
Polityka społeczna
Popularyzacja i nauczanie fizyki
Praca socjalna
Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polsko-niemieckie
Turystyka i rekreacja
Twórcze pisanie
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie miastem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analiza danych
Chemia materiałów i nanotechnologia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
EconomyStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka chemiczna
Analiza danych
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska z językiem angielskim
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geografia – studia nauczycielskie
Geoinformacja
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inwestycje i nieruchomości
Kulturoznawstwo
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Logistyka w biznesie
Logistyka w gospodarce
Logopedia
Matematyka
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nauczanie chemii
Ochrona środowiska
Pedagogika
Planowanie i organizacja przestrzeni
Politologia
Praca socjalna
Prawo ochrony danych osobowych
Prawo ochrony zdrowia
Prawo podatkowe i rachunkowość
Prawo zamówień publicznych
Prawo zatrudnienia – kadry i płace
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Rynek finansowy – doradztwo inwestycyjne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Translatoryka
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie biznesem – studia dla nieekonomistów
Zarządzanie w administracji publicznej

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia

Studia doktorskiewięcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Łódzki - Filia w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności