Opole, Polska

Uniwersytet Opolski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GermanistikStudia w języku niemieckim
English in Public CommunicationStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia medyczna
Bohemistyka antropologiczno-kulturowa
Chemia
Coaching filozoficzny
Design i komunikacja społeczna
Dietetyka
Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia polska
Filologia romańska od podstaw
Finanse i rachunkowość
Game Studies
Geografia i geoinformacja
Historia
Historia i teraźniejszość 40+
Język angielski w turystyce
Język biznesu
Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Kosmetologia
Lingwistyka stosowana
Logistyka
Logopedia z językiem polskim jako obcym
Matematyka
Media cultures
Muzykologia
Obsługa biznesu
Optyka okularowa z elementami optometrii
Orientalistyka chrześcijańska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Public relations
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Rolnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English PhilologyStudia w języku angielskim
English Philology – Teacher Training ProgrammeStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Liberal ArtsStudia w języku angielskim
Langue française, institutions européennes et relations internationalesStudia w języku francuskim
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Doradztwo filozoficzne z mentoringiem
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Filologia polska
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Kosmetologia
Logistyka
Matematyka
Muzykologia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Public relations
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka
Teologia kanoniczna
Turystyka i kultura śródziemnomorska
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki teologiczne

Studia podyplomowewięcej »
Agroekologia
Fashion studies
Filologia polska studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych
Język czeski w sektorze publicznym
Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Kultura gier komputerowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie języka polskiego w szkole
Nauczanie religii w przedszkolu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej
Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji
Podyplomowe Studia administracji publicznej
Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Pośrednik i zarządca nieruchomości
Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach
Rachunkowość sektora finansów publicznych
Realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Studia podyplomowe – Piwowarstwo
Studia Podyplomowe Biotechnologia
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych typu liaison, a vista i kabinowych
Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna
Wycena nieruchomości
Strona www uczelni:
uni.opole.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności