Opole, Polska

Uniwersytet Opolski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku angielskim
English in Public CommunicationStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Chemia i analityka żywności
Coaching filozoficzny
Design i komunikacja społeczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia romańska od podstaw
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Game Studies
Games studies
Germanistik
Historia
Historia i teraźniejszość 40
Informatyka
Język angielski w turystyceStudia online
Język biznesu
Język czeski w sektorze usług
Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Języki obce w sektorze usług
Języki obce w służbie publicznej
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Logistyka
Logopedia z językiem polskim jako obcym
Logopedia z językiem polskim nauczycielska
Matematyka
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Nutribiochemia
Obsługa biznesu
Optyka okularowa z elementami optometrii
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Public relations
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i kultura śródziemnomorska
Turystyka i wypoczynek
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Chemia
Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka
Gospodarka leśna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Rolnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FarmacjaStudia online
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalnaStudia online
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologiaStudia w języku angielskim
EkonomiaStudia w języku angielskim
Nauki o polityceStudia w języku angielskim
SocjologiaStudia w języku angielskim
Liberal ArtsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Filologia
Filologia angielska
Filologia francuska
Filologia polska
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Germanistik
Germanistik-Lehramt
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Język biznesu
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Public relations
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia kanoniczna
Turystyka i kultura śródziemnomorska
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki teologiczne

Studia podyplomowewięcej »
Agroekologia
Biotechnologia
Doradztwo Zawodowe z Coachingiem Kariery
Fashion studies
Filologia polska studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych
Fizyka nauczycielska
Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych
Język czeski w sektorze publicznym
Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Kultura gier komputerowych
Kurs z zakresu współczesnych problemów nauk prawnych z seminariami metodologicznymi dla osób planujących przygotowanie rozprawy doktorskiej
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie języka polskiego w szkole
Nauczanie religii w przedszkolu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Piwowarstwo
Podyplomowe Studia administracji publicznej
Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Poradnictwo Rodzinne
Pośrednik i zarządca nieruchomości
Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach
Rachunkowość sektora finansów publicznych
Realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Resocjalizacja instytucjonalna
Socjoterapia
Studia podyplomowe “Obrót i zarządzanie wierzytelnościami”
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych
Studia Podyplomowe Etyka i filozofia w szkole
Studia Podyplomowe Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym
Studia Podyplomowe Nauczanie mniejszościowe języka, historii i kultury niemieckiej (język niemiecki)
Studia Podyplomowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
Studia podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela
Studium Podyplomowe z Kształcenia Tłumaczy języka niemieckiego
Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna
Wycena nieruchomości
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie instytucjami społecznymi i wyznaniowymi
Zarządzanie instytucjami społecznymi i wyznaniowymi – NOWOŚĆ
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
uni.opole.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności