Opole, Polska

Uniwersytet Opolski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GermanistikStudia w języku niemieckim
English i public communicationStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Administracja
Bałkańska turystyka kulturowa
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biomonitoring
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Coaching filozoficzny
Design i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia polska
Filologia romańska od podstaw
Filozofia
Game Studies
Historia
Historia i teraźniejszość 40+
Informatyka
Język angielski w turystyce
Język biznesu
Język czeski w sektorze usług
Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Języki obce w służbie publicznej
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Logistyka
Logopedia z językiem polskim jako obcym
Matematyka
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Nutribiochemia
Obsługa biznesu
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Public relations
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i kultura śródziemnomorska
Turystyka i wypoczynek
Zarządzanie
Zarządzanie i publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Spatial ManagementStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka
Gospodarka leśna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Rolnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Farmacja
Lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Angewandte GermanistikStudia w języku niemieckim
Germanistik – LehramtStudia w języku niemieckim
English PhilologyStudia w języku angielskim
English Philology – Teacher Training ProgrammeStudia w języku angielskim
Liberal ArtsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Filologia francuska
Filologia polska
Filozofia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Język biznesu
Języki obce w turystyce
Matematyka
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Public relations
Researching
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i kultura śródziemnomorska
Zarządzanie

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne

Studia podyplomowewięcej »
Agroekologia
Biotechnologia
Doradztwo Zawodowe z Coachingiem Kariery
Fashion studies
Filologia polska studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych
Fizyka nauczycielska
Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych
Język czeski w sektorze publicznym
Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Kultura gier komputerowych
Kurs z zakresu współczesnych problemów nauk prawnych z seminariami metodologicznymi dla osób planujących przygotowanie rozprawy doktorskiej
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie języka polskiego w szkole
Nauczanie religii w przedszkolu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Piwowarstwo
Podyplomowe Studia administracji publicznej
Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Poradnictwo Rodzinne
Pośrednik i zarządca nieruchomości
Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach
Rachunkowość sektora finansów publicznych
Realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Resocjalizacja instytucjonalna
Socjoterapia
Studia podyplomowe “Obrót i zarządzanie wierzytelnościami”
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych
Studia Podyplomowe Etyka i filozofia w szkole
Studia Podyplomowe Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym
Studia Podyplomowe Nauczanie mniejszościowe języka, historii i kultury niemieckiej (język niemiecki)
Studia Podyplomowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
Studia podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela
Studium Podyplomowe z Kształcenia Tłumaczy języka niemieckiego
Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna
Wycena nieruchomości
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie instytucjami społecznymi i wyznaniowymi
Zarządzanie instytucjami społecznymi i wyznaniowymi – NOWOŚĆ
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni: uni.opole.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności