Poznań, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English Studies: Literature and CultureStudia w języku angielskim
European Legal StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Akustyka
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biotechnologia
Central European and Balkan Studies
Chemia
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
Etnologia
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia
Filologia angielska
Filologia angielsko-celtycka
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologia portugalska
Filologia romańska
Filologia rumuńska
Filologia skandynawska
Filologia włoska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologie regionów
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geologia
Gospodarka i ekonomia w dziejach
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Japonistyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Liberal Arts and Sciences
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Muzykologia
Nauczanie matematyki i informatyki
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Praca socjalna
Prawo europejskie
Reżyseria dźwięku
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niderlandystyczne
Studia polonistyczno-germanistyczne
Studia slawistyczne
Studia śródziemnomorskie
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Wschodoznawstwo
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie państwem
Zarządzanie środowiskiem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Chemia aplikacyjna
Geodezja i kartografia
Geoinformacja
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Technologie komputerowe
Zintegrowane planowanie rozwoju

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Studia śródziemnomorskieStudia w języku angielskim
Applied LinguisticsStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
State ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Akustyka
Analityka żywności
Analiza i przetwarzanie danych
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia materiałowa
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Etnologia
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rumuńska
Filologia skandynawska
Filologia włoska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologie regionów
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geoinformacja
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Informatyka
Japonistyka
Język niemiecki i komunikacja w biznesie
Kartografia i geomatyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Literatura powszechna
Matematyka
Media interaktywne i widowiska
Muzykologia
Nauczanie matematyki i informatyki
Neurobiologia
Ochrona środowiska
Optometria
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Polacy i Niemcy w Europie
Politologia
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Polonistyka w kontekstach kultury
Praca socjalna
Prawo europejskie
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niderlandystyczne
Studia slawistyczne
Studia śródziemnomorskie
Sztuka pisania
Tłumaczenie ustne
Turystyka i rekreacja
Wschodoznawstwo
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie państwem
Zarządzanie środowiskiem

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Administracja i Zarządzanie Strukturami Kościelnymi
Akademia Trenera
Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej
Analityka Chemiczna
Animator Teatralny
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Asystent Rodziny
Autyzm - Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Biologia
Biologia Sądowa
Chemia dla Nauczycieli
Chemia Kosmeceutyczna
Coaching
Coaching w Zarządzaniu
Digital Marketing
Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo Ekonomiczne
Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej
Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem
Edytorstwo
Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym
Etyka Nauczycielska /ETNA/
Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Fizyka z Astronomią
Geografia
Geoinformacja
Geologia w Praktyce i Administracji
Gerontologia
Historia
Historia i Wiedza o Społeczeństwie
Informatyka i Technologie Informacyjne
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
Język Obcy w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie
Kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej
Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Francuskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Hiszpańskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego
KSZTAŁCENIe TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Kształcenie Tłumaczy Specjalistycznych
Logopedia
Matematyka
Media Relations
Mediacja
Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Neurologopedia
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji
Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów
Prawo Pracy
Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe
Prawo w Biznesie
Profesjonalny Mediator Gospodarczy
Przetwarzanie danych - Big Data
Przygotowania do Życia w Rodzinie
Przygotowanie Pedagogiczne
Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów oraz Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów Psychologii
Przygotowanie Pedagogiczne do Nauczania Biologii i Przyrody
Przyroda
Psychoonkologia Kliniczna
Public Relations
Reklama i Promocja
Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Służba Zagraniczna i Międzynarodowa
Specjalista technologii Java
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studium Podyplomowe i Kurs Dokształcający- Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii
Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich
Surdologopedia
Surdopedagogika
Teologia
Terapia Pedagogiczna
Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim
Tłumaczenie Audiowizualne
Turystyka - System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Projektami wg Metodyki Ten Step TM
Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie w Mediach Lokalnych
Zarządzanie Wartością Klienta
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Anglistyki
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Wydział Archeologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Historii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Neofilologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Wydział Socjologii
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Collegium Polonicum w SłubicachSłubice
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Kultury Europejskiej w GnieźnieGniezno
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Nadnotecki Instytut UAM w PilePiła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w KaliszuKalisz
Strona www uczelni:
amu.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności