Poznań, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English Linguistics: Theories, Interfaces, TechnologiesStudia w języku angielskim
English Studies: Literature and CultureStudia w języku angielskim
European Legal StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Akustyka
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biotechnologia
Central European and Balkan Studies
Chemia
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Etnologia
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia
Filologia angielska
Filologia angielsko-celtycka
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologia portugalska
Filologia romańska
Filologia skandynawska
Filologia włoska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologie regionów
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geologia
Gospodarka i ekonomia w dziejach
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Japonistyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Liberal Arts and Sciences
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Muzykologia
Nauczanie matematyki i informatyki
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Praca socjalna
Prawo europejskie
Reżyseria dźwięku
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niderlandystyczne
Studia slawistyczne
Studia śródziemnomorskie
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Wschodoznawstwo
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie państwem
Zarządzanie środowiskiem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemia aplikacyjna
Geodezja i kartografia
Geoinformacja
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Technologie komputerowe
Zintegrowane planowanie rozwoju

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Studia śródziemnomorskieStudia w języku angielskim
Applied LinguisticsStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
State ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Akustyka
Analityka żywności
Analiza i przetwarzanie danych
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia materiałowa
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Etnologia
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rumuńska
Filologia skandynawska
Filologia włoska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologie regionów
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geoinformacja
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Informatyka
Japonistyka
Język niemiecki i komunikacja w biznesie
Kartografia i geomatyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Literatura powszechna
Matematyka
Media interaktywne i widowiska
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Muzykologia
Nauczanie matematyki i informatyki
Neurobiologia
Ochrona środowiska
Optometria
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Polacy i Niemcy w Europie
Politologia
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Polonistyka w kontekstach kultury
Praca socjalna
Prawo europejskie
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niderlandystyczne
Studia slawistyczne
Studia śródziemnomorskie
Sztuka pisania
Tłumaczenie ustne
Turystyka i rekreacja
Wschodoznawstwo
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie państwem
Zarządzanie środowiskiem

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe Studia Historii
Podyplomowe Studium Interlingwistyki
Specjalizacja kliniczna w IP UAM
Studia Podyplomowe Administracji
Studia Podyplomowe Akademia Trenera
Studia Podyplomowe Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej
Studia Podyplomowe Animator Teatralny
Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
Studia Podyplomowe Asystent Rodziny
Studia Podyplomowe Autyzm - Edukacja i rehabilitacja osob z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia Podyplomowe Biologia Sądowa
Studia Podyplomowe Biologii
Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Coaching w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Coachingu
Studia Podyplomowe Digital Marketing
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa Ekonomicznego
Studia Podyplomowe Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej
Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem
Studia Podyplomowe Edytorstwa
Studia Podyplomowe Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym
Studia Podyplomowe Etyka Nauczycielska/ETNA/
Studia Podyplomowe Finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią
Studia Podyplomowe Geografia
Studia Podyplomowe Geoinformacja
Studia Podyplomowe Geologia w Praktyce i Administracji
Studia Podyplomowe Gerontologia
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie
Studia Podyplomowe Kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej
Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego
Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Specjalistycznych
Studia Podyplomowe Logopedia
Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
Studia Podyplomowe Media Relations
Studia Podyplomowe Mediacji
Studia podyplomowe Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Neurologopedia
Studia Podyplomowe Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji
Studia Podyplomowe Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego
Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie
Studia Podyplomowe Profesjonalny Mediator Gospodarczy
Studia Podyplomowe Przetwarzanie danych - Big Data
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów oraz Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów Psychologii
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Biologii i Przyrody
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Gniezno)
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Poznań)
Studia Podyplomowe Przyroda
Studia Podyplomowe Public Relations
Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji
Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
Studia Podyplomowe Surdologopedia
Studia Podyplomowe Surdopedagogika
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe Teologii
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
Studia Podyplomowe Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim
Studia Podyplomowe Turystyka - System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego
Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej
Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej
Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych
Studia Podyplomowe z Matematyki
Studia Podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej
Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami wg Metodyki Ten Step TM
Studia Podyplomowe Zarządzania Publicznego
Studia Podyplomowe Zarządzania w Mediach Lokalnych
Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)
Studium Podyplomowe i Kurs Dokształcający- Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii
Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich
Zarządzanie Wartością Klienta

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Anglistyki
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Wydział Archeologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Historii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Neofilologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Wydział Socjologii
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Collegium Polonicum w SłubicachSłubice
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Kultury Europejskiej w GnieźnieGniezno
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Nadnotecki Instytut UAM w PilePiła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w KaliszuKalisz
Strona www uczelni:
amu.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności