Rzeszów, Polska

Uniwersytet Rzeszowski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektroradiologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka rozrywkowa
Komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Polonistyka stosowana
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Sztuki wizualne
Turystyka historyczna i kulturowa
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroleśnictwo
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria materiałowa
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
Mechatronika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Rolnictwo
Systemy diagnostyczne w medycynie
Technologia żywności i żywienie człowieka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarskiStudia w języku angielskim
Fizjoterapia
Grafika
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archeologia
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Jazz i muzyka rozrywkowa
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Mechatronika
Muzeologia
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Rolnictwo
Socjologia
Sztuki wizualne
Technologia żywności i żywienie człowieka
Turystyka historyczna i kulturowa
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zdrowiu
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Technologia żywności i żywienia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Certyfikowany Coach
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Grafika komputerowa
Historia
Logopedia
MATEMATYKA
Menedżer w samorządzie terytorialnym
Nauczanie informatyki w szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Specjalista ds. rachunkowości
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa
Wiedza o społeczeństwie
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
www.ur.edu.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności