Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Rzeszów, Polska

Uniwersytet Rzeszowski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archeologia
Architektura Krajobrazu
Bepieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektroradiologia
Filologia
Filologia - Filologia angielska
Filologia - Filologia germańska
Filologia - Filologia rosyjska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Historia
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka rozrywkowa
Kulturoznawstwo
Lingwistyka Stosowana
Matematyka
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo Medyczne
Rolnictwo
Socjologia
Systemy diagnostyczne w medycynie
Sztuki wizualne
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Turystyka historyczna i kulturowa
Turystyka i rekreacja
Wychowanie Fizyczne
Zdrowie Publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biotechnologia
Fizyka Techniczna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Materiałowa
Mechatronika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archeologia
Architektura Krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia
Filologia - Filologia angielska
Filologia - Filologia germańska
Filologia - Filologia rosyjska
Filologia polska
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Produkcji
Kulturoznawstwo
Matematyka
Mechatronika
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Rolnictwo
Socjologia
Sztuki wizualne
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Turystyka historyczna i kulturowa
Turystyka i rekreacja
Wychowanie Fizyczne
Zdrowie Publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Grafika
Kierunek lekarski
Prawo

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia
Biologia
Fizyka
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki rolnicze
Rolnictwo
Socjologia

Podwójny dyplomwięcej »
Abertay Dundee University, UK Studia w języku angielskim
Coventry University, UK Studia w języku angielskim
Derby University, UK Studia w języku angielskim
Huddersfield University, UK Studia w języku angielskim
Preston University, UK Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej
Aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce
Asystent rodziny
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Biotechnologia żywności
Certyfikowany Coach
Diagnoza dziecka i jego rodziny
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja przedszkolna
Enologia
Etyka i filozofia
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Grafika komputerowa
Historia
Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu
Kwalifikacyjne z Matematyki
Logopedia
Malarstwo
Matematyka w finansach i bankowości
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (grant NBP)
Menedżer w samorządzie terytorialnym
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny
Muzyka XX i XXI wieku
Muzykoterapia
Nauczanie informatyki w szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie programowania w szkole
Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawowej
Nauczanie techniki w szkole
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
Neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
Nowoczesne metody nauczania informatyki
Organizacja i Zarządzanie Sportem - Menedżer Sportu
Pedagog szkolny
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski
Prowadzenie zespołów tanecznych – taniec towarzyski
Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli
Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda
Psychologia Sportu
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Scenografia
Specjalista ds. rachunkowości
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO)
Statystyka dla ekonomistów
Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego
Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu
Systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified)
Technologia żywności z elementami żywienia człowieka
Terapia pedagogiczna
Trener klasy drugiej - piłka siatkowa
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie Fizyczne
Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem
Wychowanie przez sztukę we współczesnej edukacji
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ziołoznawstwo

Kursy, szkoleniawięcej »
Instruktor Rekreacji ruchowej w specjalności fitness – nowoczesne formy gimnastyki
Instruktor sportu - pływanie
Instruktor sportu w dyscyplinie piłka nożna
Kurs przygotowujący na wyższe studia artystyczne
Kursy językowe
Organizacja pomocy społecznej
Trener personalny

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Mały Uniwersytet Rzeszowski

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC Rzeszów
Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany AZS
Chór kameralny
Koło Naukowe Agroturystyczne
Koło Naukowe Analityków
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Animal EQUUS
Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego
Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci
Koło Naukowe Antropologów Kultury
Koło Naukowe Archeologów
Koło Naukowe Architektury krajobrazu "Perspektywa"
Koło Naukowe Biotechnologii „BIO-TECH”
Koło Naukowe Dietetyków
Koło Naukowe Eksploracji w dziedzinie kultury, edukacji i interpretacji muzycznej
Koło Naukowe Europeistów "Europe"
Koło Naukowe Familiologów
Koło Naukowe Filozofii i Teorii Prawa
Koło Naukowe Filozofów
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Grant
Koło Naukowe Historii "Semper Fidelis"
Koło Naukowe Historii Nauk o Kulturze Fizycznej
Koło Naukowe Historyków
Koło Naukowe Informatyków
Koło Naukowe Informatyków "Trojan"
Koło Naukowe Kulturoznawstwa
Koło Naukowe Liderzy Biznesu
Koło Naukowe Lingwistyki Stosowanej
Koło Naukowe Literatury Niemieckiej
Koło Naukowe Matematyków
Koło Naukowe MATRIKS
Koło Naukowe Metodologiczne Doktorantów (z) i bez Teorii
Koło Naukowe Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Vita Activa
Koło Naukowe Młody elektroradiolog
Koło Naukowe Młodych Antropologów
Koło Naukowe Multikultura
Koło Naukowe Nanotechnik
Koło Naukowe Naukowe-Artystyczno "RAZEM"
Koło Naukowe Naukowo-Turystyczne "Docendo Discimus"
Koło Naukowe Oceny i Przetwórstwa Żywności
Koło Naukowe Opieki nad Osobami Starszymi
Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych
Koło Naukowe Pedagogów Pracy i Doradców Zawodowych
Koło Naukowe Pedagogów Sportu
Koło Naukowe Pielęgniarstwa
Koło Naukowe Podróżników
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Polonistów
Koło Naukowe Położnych
Koło Naukowe Pracowników Socjalnych
Koło Naukowe Prawa „IUS”
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Koło Naukowe Prawa Cywilnego
Koło Naukowe Prawa Finansowego i Podatkowego
Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego "Amicis Curiae"
Koło Naukowe Prawa Karnego "Iustitia"
Koło Naukowe Prawa Karnego "Temida"
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Constitutio”
Koło Naukowe Prawa Mediów
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawników - Sekcja Patologii Społecznej
Koło Naukowe Promocji Zdrowia
Koło Naukowe Przyrodników
Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego
Koło Naukowe Rolników "Włościanin"
Koło Naukowe Rusycystów
Koło Naukowe Sekcja Penitencjarna Naukowego Koła Pedagogów
Koło Naukowe Socjologów
Koło Naukowe Socjologów Sportu
Koło Naukowe Studencki Krąg Korczakowski
Koło Naukowe Teatr polonistów S.T.O.S,
Koło Naukowe Technologów Żywności "Ferment"
Koło Naukowe Teorii i Praktyki Treningu Sportowego
Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej "Hieronimus"
Koło Naukowe Turystyczno-Przyrodnicze „Azalia”
Koło Naukowe Współpracy Międzynarodowej Studentów DAF
Koło Naukowe Zainteresowań Psychologią "Pro-Psyche"
Koło Naukowe Zakładu Sportów Walki i Sportów Indywidualnych
Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju

Akademikiwięcej »
Dom Studencki "Filon"
Dom Studencki "Laura"
Dom Studencki "Olimp"
Dom Studenta w Weryni
Domy Studenckie Zalesie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Biologiczno-Rolniczy
Ekonomii
Filologiczny
Matematyczno-Przyrodniczy
Medyczny
Muzyki
Pedagogiczny
Prawa i Administracji
Socjologiczno-Historyczny
Sztuki
Wychowania Fizycznego

Inne ośrodki
Uniwersytet Rzeszowski - Zamiejscowy Wydział Biotechnologii w KolbuszowejKolbuszowa
Strona www uczelni: www.univ.rzeszow.pl

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg