Szczecin, Polska

Uniwersytet Szczeciński

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Nauki społeczneStudia w języku angielskim
Economics and IT ApplicationsStudia w języku angielskim
Global communicationStudia w języku angielskim
HydrobiologyStudia w języku angielskim
Administracja
Animacja kultury
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wodne
Biologia
Biotechnologia
Branding miast i regionów
Diagnostyka sportowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Familiologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
Filologia hiszpańska
Filologia norweska
Filologia polska
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka i ekonometria
Informatyka w biznesie
Innowacyjna gospodarka miejska
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Kognitywistyka komunikacji
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Logistyka
Management instytucji publicznych i public relations
Matematyka
Media i cywilizacja
Mediacja międzykulturowa
Menedżer sportu i rekreacji
Mikrobiologia
Oceanografia
Optyka okularowa
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
Praca socjalna
Prawo Internetu i ochrony informacji
Prawo ochrony zasobów naturalnych
Prawo służb mundurowych
Przedsiębiorczość i inwestycje
Socjologia
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Eksploatacja zasobów naturalnych
Logistyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Public ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Animacja kultury
Archeologia
Bałtyckie studia kulturowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologiczne podstawy kryminalistyki
Biotechnologia
Branding miast i regionów
Diagnostyka sportowa
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Familiologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Informatyka i ekonometria
Innowacyjna gospodarka miejska
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Kognitywistyka komunikacji
Logistyka
Management instytucji publicznych i public relations
Matematyka
Menedżer dziedzictwa kulturowego
Mikrobiologia
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo medyczne
Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
Rynek nieruchomości
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze fizycznej
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – specjalność nauczycielska
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – specjalność ogólnobiblioteczna
Certyfikowany Menedżer Projektów
Doradztwo i rachunkowość podatkowa
Geografia dla nauczycieli
Kadry i płace
Kierownictwo Duchowe
Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim
Menedżer sprzedaży
Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3
Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień
Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca
Podyplomowe Studia z Teologii, Koszalin
Prawo Administracyjne i Samorządowe
Prawo Ochrony Środowiska
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa
Public Relations i komunikacja społeczna
Rachunkowość Budżetowa
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu
Rachunkowość Zarządcza i Controlling
Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych (specjalizacja: jezyk prawa i ekonomii)
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli, Koszalin
Wychowanie do Życia w Rodzinie z Elementami Edukacji Seksualnej
Zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe w regionie
Zarządzanie zasobami ludzkimi – 34 edycja

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
usz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności