Szczecin, Polska

Uniwersytet Szczeciński

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Balic Region StudiesStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
Economics and IT ApplicationsStudia w języku angielskim
Global communicationStudia w języku angielskim
HydrobiologyStudia w języku angielskim
Social SciencesStudia w języku angielskim
Administracja
Animacja kultury
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Branding miast i regionów
Business Intelligence w gospodarce
Diagnostyka sportowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Familiologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
Filologia hiszpańska
Filologia norweska
Filologia polska
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka nieruchomościami
Historia
Informatyka i ekonometria
Informatyka w biznesie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Kognitywistyka komunikacji
Komunikacja i psychologia w biznesie
Kosmologia
Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Logistyka
Management instytucji publicznych i public relations
Matematyka
Media i cywilizacja
Mikrobiologia
Oceanografia
Optyka okularowa
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Politologia
Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
Praca socjalna
Prawo służb mundurowych
Przedsiębiorczość i inwestycje
Socjologia
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Stosunki międzynarodowe
Studia anglistyczno-slawistyczne
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Eksploatacja zasobów naturalnych
Gospodarka przestrzenna
Logistyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Borders adn Boundaries StudiesStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
Administracja
Animacja kultury
Archeologia
Bałtyckie studia kulturowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologiczne podstawy kryminalistyki
Biotechnologia
Branding miast i regionów
Diagnostyka sportowa
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Edukacja artystyczna
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Familiologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Informatyka i ekonometria
Informatyka w biznesie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Kognitywistyka komunikacji
Komunikacja i psychologia w biznesie
Management instytucji publicznych i public relations
Matematyka
Menedżer dziedzictwa kulturowego
Mikrobiologia
Oceanografia
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Prawo służb mundurowych
Przekład rosyjsko-polski
Rynek nieruchomości
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia pisarskie
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze fizycznej
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - specjalność dla nauczycieli
Bibliotekoznawstwo i informacje naukowe - specjalność ogólnobiblioteczna
Certyfikowany Menedżer Projektów
Cyberbezpieczeństwo
Geografia dla nauczycieli
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca
Prawo Administracyjne i Samorządowe
Prawo karne gospodarcze i skarbowe
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo oświatowe
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość Budżetowa
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu
Rachunkowość Zarządcza i Controlling
Szkoła tłumaczeń i specjalistycznych języków obcych (specjalizacja: język prawa i ekonomii)
Ubezpieczenia społeczne - aspekty prawne
Zamówienia publiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
usz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności