Szczecin, Polska

Uniwersytet Szczeciński

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Nauki społeczneStudia w języku angielskim
Economics and IT ApplicationsStudia w języku angielskim
Global communicationStudia w języku angielskim
Administracja
Animacja kultury
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wodne
Biologia
Biotechnologia
Diagnostyka sportowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Familiologia
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
Filologia hiszpańska
Filologia norweska
Filologia polska
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka i ekonometria
Informatyka w biznesie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Kognitywistyka komunikacji
Komunikacja medialna i wizerunkowa
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Logistyka
Management instytucji publicznych i public relations
Matematyka
Media i cywilizacja
Mediacja międzykulturowa
Mikrobiologia
Nauki o polityce
Nauki o rodzinie
Oceanografia
Optyka okularowa
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Prawo Internetu i ochrony informacji
Prawo służb mundurowych
Przedsiębiorczość i inwestycje
Socjologia
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistyka
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Public ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Animacja kultury
Archeologia
Bałtyckie studia kulturowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologiczne podstawy kryminalistyki
Biotechnologia
Diagnostyka sportowa
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Familiologia
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Informatyka i ekonometria
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Kognitywistyka komunikacji
Logistyka
Management instytucji publicznych i public relations
Matematyka
Menedżer dziedzictwa kulturowego
Mikrobiologia
Nauki o polityce
Nauki o rodzinie
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Prawo medyczne
Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
Rynek nieruchomości
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze fizycznej
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dla nauczycieli
Certyfikowany Menedżer Projektów
Doradztwo i rachunkowość podatkowa
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Logopedia i terapia pedagogiczna
Menedżer sprzedaży
Pedagogika leczniczo - terapeutyczna
Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień
Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca
Prawo Administracyjne i Samorządowe
Prawo pracy
Przygotowanie pedagogiczne
Public Relations i komunikacja społeczna
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu
Rekrutacja i rozwój pracowników
Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych
Zamówienia publiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
usz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności