Warszawa, Polska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Chrześcijańska turystyka religijna
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Kulturoznawstwo
Matematyka
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki i prawo międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Zarządzanie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Specialized Theological StudiesStudia w języku angielskim
Sustainability StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo
Biologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja
Ekonomia menedżerska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria środowiska
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Socjologia
Specjalistyczne studia teologiczne
Stosunki i prawo międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Filozofia
Historia
Literaturoznawstwo
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo Kanoniczne
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną
Edytorstwo
Etyka dla nauczycieli
Kreatywne pisanie
Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
Podyplomowe Studia Mariologii
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa
Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego
Podyplomowe Studium Teologii
Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej
Prowadzenie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży
Sądownictwo i administracja w Kościele
Studia podyplomowe - Matematyka
Studia Podyplomowe "Logopedia ogólna i kliniczna"
Studia podyplomowe Edukacja Włączająca
Studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym
Zarządzanie jakością powietrza

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Nauk o środowisku
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Studiów nad Rodziną
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
uksw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności