Warszawa, Polska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
NursingStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Kulturoznawstwo
Matematyka
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FilozofiaStudia w języku angielskim
Ochrona środowiskaStudia w języku angielskim
Specjalistyczne studia teologiczneStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia menedżerska
Filologia
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria środowiska
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Socjologia
Specjalistyczne studia teologiczne
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Filozofia
Historia
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo Kanoniczne
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną
Edukacja włączająca
Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne
Podyplomowe Studia Bioetyka i prawo medyczne
Podyplomowe Studia Filozofia i Etyka
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
Podyplomowe Studia Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień
Podyplomowe Studia Sądownictwo i Administracja w Kościele
Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Podyplomowe Studium Teologii
Podyplomowe Studium Teologii A (moduł teologiczny)
Podyplomowe Studium Teologii B (moduł katechetyczny)
Podyplomowe Studium Teologii C (moduł pedagogiczny)
Prowadzenie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży
Studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka
Studia podyplomowe Statystyka Medyczna
Studia Podyplomowe z Matematyki
Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym
Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego - studia współfinansowane przez Urząd Marszałka woj. mazowieckiego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Nauk o środowisku
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Studiów nad Rodziną
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
uksw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności