Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
American StudiesStudia w języku angielskim
ArcheologyStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
European Politics and EconomicsStudia w języku angielskim
Finance, International Investment and AccountingStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Studies in PhilosophyStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Antropozoologia
Archeologia
Architektura przestrzeni informacyjnych
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Europeistyka – integracja europejska
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Fennistyka
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia poszukiwawcza
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Hispanistyka stosowana
Historia
Historia i kultura żydów
Historia sztuki
Hungarystyka
Iberystyka – hispanistyka
Iberystyka – portugalistyka
Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administracja w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie fizyki
Nauczanie języków obcych
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka – afrykanistyka
Orientalistyka – arabistyka
Orientalistyka – hebraistyka
Orientalistyka – indologia
Orientalistyka – iranistyka
Orientalistyka – japonistyka
Orientalistyka – koreanistyka
Orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
Orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka – sinologia
Orientalistyka – turkologia
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Publikowanie współczesne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosowana psychologia zwierząt
Stosunki międzynarodowe
Studia filologiczno-kulturoznawcze
Studia wschodnie
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemia medyczna
Chemiczna analiza instrumentalna
Geologia stosowana
Inżynieria nanostruktur

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
American StudiesStudia w języku angielskim
ArcheologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Cognitive ScienceStudia w języku angielskim
Data Science and Business AnalyticsStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
Environmental ManagementStudia w języku angielskim
Food SystemsStudia w języku angielskim
Humanitarian ActionStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan StudiesStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Quantitative FinanceStudia w języku angielskim
Sustainable DevelopmentStudia w języku angielskim
Teaching English to Young LearnersStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia stosowana
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Fennistyka
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia polskiego języka migowego
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia poszukiwawcza
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Helwetologia – studia szwajcarskie
Historia
Historia i kultura żydów
Historia sztuki
Hungarystyka
Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
Kryminologia
Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administracja w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Ochrona środowiska
Optometria
Orientalistyka – afrykanistyka
Orientalistyka – arabistyka
Orientalistyka – egiptologia
Orientalistyka – indologia
Orientalistyka – iranistyka
Orientalistyka – japonistyka
Orientalistyka – koreanistyka
Orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka – sinologia
Orientalistyka – turkologia
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym
Prawo finansowe i skarbowość
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia cyfrowa
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosunki międzynarodowe
Studia euroazjatyckie
Studia regionalne i lokalne
Studia wschodnie
Sztuki społeczne
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie Big Data
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie środowiskiem
Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskim
Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia

Studia doktorskiewięcej »
Archeologia
Astronomia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział „Artes Liberales”
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Fizyki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Neofilologii
Wydział Orientalistyczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.uw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Warszawie

Studia w sąsiednim województwie
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności