Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
American StudiesStudia w języku angielskim
ArchaeologyStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Finance, Investments and AccountingStudia w języku angielskim
Internal SecurityStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Journalism and Information StudiesStudia w języku angielskim
PhilosophyStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Andragogika
Antropozoologia
Archeologia
Architektura przestrzeni informacyjnych
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Europeistyka w zakresie realizacji polityk unii europejskiej
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Fizyka
Geofizyka w geologii
Geografia
Geologia poszukiwawcza
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia i kultura żydów
Historia sztuki
Iberystyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Azji i Afryki
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka (nauczycielska i tłumaczeniowa)
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzykierunkowe studia ekonomiczno - matematyczne
Międzykierunkowe studia ekonomiczno - menedżerskie
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie języków obcych
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka
Pedagogika
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika specjalna i edukacja społeczna
Pedagogika społeczno - wychowawcza
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Publikowanie współczesne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosowana psychologia zwierząt
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia filologiczno - kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Studia wschodnie
Ukrainistyka
Zarządzanie
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemia medyczna
Geologia stosowana
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie międzynarodoweStudia w języku angielskim
American StudiesStudia w języku angielskim
ArchaeologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Environmental ManagementStudia w języku angielskim
European AdministrationStudia w języku angielskim
Humanitarian ActionStudia w języku angielskim
Informatics and Econometrics - Data ScienceStudia w języku angielskim
Internal SecurityStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Quantitative FinanceStudia w języku angielskim
Teaching English to Young LearnersStudia w języku angielskim
Administracja
Andragogika
Archeologia
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Filologia - translatoryka - glottodydaktyka
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (filologia klasyczna, literatura i kultura renesansu)
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Fizyka
Geofizyka w geologii
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia i kultura żydów
Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Kryminalistyka i nauki sądowe
Kryminologia
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Azji i Afryki
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka (nauczycielska i tłumaczeniowa)
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Orientalistyka
Pedagogika
Pedagogika nauczycielska
Politologia
Polityka społeczna
Prawo finansowe i skarbowość
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia euroazjatyckie
Studia filologiczno - kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Studia wschodnie
Ukrainistyka
Zarządzanie
Zarządzanie środowiskiem
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskim
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia
Astronomia
Bibliologia i informatologia
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Filozofia
Finanse
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o administracji
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o mediach
Nauki o polityce
Nauki o polityce publicznej
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Socjologia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział „Artes Liberales”
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Fizyki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Neofilologii
Wydział Orientalistyczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.uw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności