Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArcheologiaStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowośćStudia w języku angielskim
American StudiesStudia w języku angielskim
European Politics and EconomicsStudia w języku angielskim
Finance, International Investment and AccountingStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Studies in PhilosophyStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Antropozoologia
Archeologia
Architektura przestrzeni informacyjnych
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Fennistyka
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geofizyka w geologii
Geografia
Geologia poszukiwawcza
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Hispanistyka stosowana
Historia
Historia i kultura żydów
Historia sztuki
Hungarystyka
Iberystyka
Iberystyka: hispanistyka
Iberystyka: portugalistyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie fizyki
Nauczanie języków obcych
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka
Orientalistyka - afrykanistyka
Orientalistyka - arabistyka
Orientalistyka - hebraistyka
Orientalistyka - indologia
Orientalistyka - iranistyka
Orientalistyka - japonistyka
Orientalistyka - koreanistyka
Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka - sinologia
Orientalistyka - turkologia
Pedagogika
Pedagogika małego dziecka
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Publikowanie współczesne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosowana psychologia zwierząt
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia filologiczno - kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Studia wschodnie
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemia medyczna
Chemiczna analiza instrumentalna
Geologia stosowana

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArcheologiaStudia w języku angielskim
EkonomiaStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowośćStudia w języku angielskim
Informatyka i ekonometriaStudia w języku angielskim
Zarządzanie międzynarodoweStudia w języku angielskim
American StudiesStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Cognitive ScienceStudia w języku angielskim
Data Science and Business AnalyticsStudia w języku angielskim
Environmental ManagementStudia w języku angielskim
Food SystemsStudia w języku angielskim
Humanitarian ActionStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Oriental Studies - Inner Asia: Mongolian and Tibetan StudiesStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Quantitative FinanceStudia w języku angielskim
Sustainable DevelopmentStudia w języku angielskim
Teaching English to Young LearnersStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia stosowana
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie
Fennistyka
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia polskiego języka migowego
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia
Geologia poszukiwawcza
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Helwetologia - studia szwajcarskie
Historia
Historia i kultura żydów
Historia sztuki
Hungarystyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
Kryminalistyka i nauki sądowe
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
Kryminologia
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie języków obcych
Ochrona środowiska
Optometria
Orientalistyka
Orientalistyka - afrykanistyka
Orientalistyka - arabistyka
Orientalistyka - hebraistyka
Orientalistyka - indologia
Orientalistyka - iranistyka
Orientalistyka - japonistyka
Orientalistyka - koreanistyka
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka - sinologia
Orientalistyka - turkologia
Pedagogika
Pedagogika nauczycielska
Politologia
Polityka społeczna
Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym
Prawo finansowe i skarbowość
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia cyfrowa
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia euroazjatyckie
Studia filologiczno - kulturoznawcze
Studia miejskie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Studia regionalne i lokalne
Studia wschodnie
Sztuki społeczne
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie Big Data
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Biologia
Chemia
Dziennikarstwo
Edukacja Integracyjna Dzieci z Niepełnosprawnościami
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Filologia
Filozofia
Geografia
Geologia
Historia
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Ksztalcenia Tłumaczy
Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej oświaty
Kryminalistyka
Lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka
Logopedia
Migracje międzynarodowe
Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego
Nauczanie języków obcych
Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego
Politologia
Polityka i Zarządzanie Oświatą
Prawo
Psychologia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Socjologia
Stosunki międzykulturowe
Stosunki międzynarodowe
Studia Podyplomowe „Szkoła Mistrzów. Studia Technik Pisarskich i Prezentacji Tekstu Literackiego”
Studia Podyplomowe Literatura i Książka dla Dzieci i Młodzieży Wobec Wyzwań Nowoczesności
Studia Podyplomowe Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego
Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru
Studia Podyplomowe technologie informacyjne nowych mediów
Studia Podyplomowe Teksty Współczesnej Kultury
Sztuka (Plastyka)
Tłumaczenia
Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego
Wychowanie Seksualne
Zarządzanie
Zarządzanie rehabilitacją

MBAwięcej »
Executive MBA
Global MBA
International MBA Programme

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział „Artes Liberales”
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Fizyki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Neofilologii
Wydział Orientalistyczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności