Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bachelor of business and administrationStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Classics and European IdentityStudia w języku angielskim
Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
Global SecurityStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Media and PoliticsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja europejska
Administracja - Administracja sektora publicznego
Administracja - Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja - Samorząd terytorialny
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - Biologia eksperymentalna
Biologia - mikrobiologa
Biologia człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Analityka chemiczna
Chemia - Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - Chemia ogólna
Chemia - Chemia środowiska
Chemia - Informatyka chemiczna
Chemia i Toksykologia Sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja Europejska
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie - Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie - Turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Twórcze pisanie (creative writing) – film–teatr–telewizja
Ekonomia
Ekonomia - Prawo w biznesie
Ekonomia - Rachunkowość i podatki
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Europeistyka - Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Europeistyka - Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia
Filologia - Dalekowschodnia
Filologia - Filologia angielska
Filologia - Filologia Czeska
Filologia - Filologia francuska
Filologia - Filologia germańska
Filologia - Filologia hiszpańska
Filologia - Filologia indyjska i kultura indii
Filologia - Filologia klasyczna
Filologia - Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia - Filologia rosyjska
Filologia - Filologia serbska i chorwacka
Filologia - Filologia ukraińska
Filologia - Italianistyka
Filologia - Judaistyka
Filologia - Niderlandystyka
Filologia polska
Filologia polska - Edytorstwo
Filologia polska - Komunikologia
Filologia polska - Lingwistyka kulturowa
Filologia polska - Logopedia
Filologia polska - Retoryka stosowana
Filologia Polska - Specj. nauczycielska
Filologia Polska - Teatrologia
Filozofia
Fizyka
Fizyka - Ekonofizyka
Fizyka - Fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - Fizyka teoretyczna
Genetyka i Biologia Eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia - Amerykanistyka
Historia - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - Dokumentalistyka konserwatorska
Historia - Regionalistyka
Historia - Specj. nauczycielska
Historia - Specjalność nauczycielska
Historia sztuki
Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - Branding
Komunikacja wizerunkowa - Communication Design
Komunikacja Wizerunkowa - Public relations
Kryminologia
Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Kultura filmowa
Kulturoznawstwo - Performatyka kultury
Kulturoznawstwo - Rynek kultury - globalizacja, regionalność, lokalność
Matematyka
Matematyka - Analiza danych
Matematyka - Matematyka aktuarialno-finansowa
Matematyka - Matematyka nauczycielska
Matematyka - Matematyka stosowana
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Militarioznawstwo - Animacja odtwórstwa historycznego
Militarioznawstwo - Popularyzacja wiedzy o militariach
Muzykologia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Marketing polityczny
Politologia - Media i dziennikarstwo
Politologia - Przywództwo polityczne
Politologia - Służby zagraniczne
Praca socjalna
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia - Badanie rynku
Socjologia - Komunikacja społeczna
Socjologia - Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Socjologia - Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
Socjologia - Społeczności lokalne
Socjologia ekonomiczna
Socjologia grup dyspozycyjnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki Międzynarodowe - Służby zagraniczne
Stosunki Międzynarodowe - Studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe - Studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe - Studia wschodnie
Stosunki Międzynarodowe - Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Turystyka
Zarządzanie Projektami Społecznymi
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Inżynieria Geologiczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administration in International OrganisationsStudia w języku angielskim
Advanced Synthesis in ChemistryStudia w języku angielskim
Applied geoscienceStudia w języku angielskim
Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
Central and east european studies (organised jointly with the university of bucharest.Studia w języku angielskim
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Democracy and development in europe and caucasus (organised jointly with georgian institute of public affairs),Studia w języku angielskim
Empirical and Theoretical LinguisticsStudia w języku angielskim
EU Regional PolicyStudia w języku angielskim
European CulturesStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
LL.M. International and European LawStudia w języku angielskim
Master Managerial EconomicsStudia w języku angielskim
Master's study of theoretical physicsStudia w języku angielskim
Political CommunicationStudia w języku angielskim
Public administration (organised jointly with georgian institute of public affairs),Studia w języku angielskim
Public HistoryStudia w języku angielskim
Public PolicyStudia w języku angielskim
Tourism and HospitalityStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja - Administracja mienia publicznego
Administracja - Administracja penitencjarna i służba kuratorska
Administracja - Administracja skarbowa
Administracja - Administracja usług publicznych
Antropologia Literatury, Teatru i Filmu
Archeologia
Archeologia - Archeologia barbaricum
Archeologia - Archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza
Archeologia - Archeologia epoki brązu
Archeologia - Archeologia epoki kamienia
Archeologia - Archeologia Nowego Świata
Archeologia - Archeologia prowincji rzymskich
Archeologia - Archeologia średniowiecza
Archeologia - Numizmatyka
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Biologia - Biologia człowieka
Biologia - Ekologia i różnorodność biologiczna
Biotechnologia
Biotechnologia - Bioinformatyka
Biotechnologia - Biologia molekularna
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Biotechnologia - Biotechnologia peptydów i białek
Biotechnologia - Mikrobiologia molekularna
Chemia
Chemia - Analityka instrumentalna
Chemia - Chemia - studia międzynarodowe
Chemia - Chemia fizyczna
Chemia - Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - Chemia medyczna
Chemia - Chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia - Chemia organiczna
Dyplomacja Europejska
Dyplomacja europejska - Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja europejska - Dyplomacja lokalna i regionalna
Dyplomacja europejska - Kultura polityczna i media
Dyplomacja europejska - Polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo specjalistyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Fotografia i film
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Journalism and social communication
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Media relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Produkcja medialna
Ekonomia
Ekonomia - Analiza i zarządzanie w biznesie
Ekonomia - Ekonomia menadżerska
Ekonomia - Prawo w biznesie
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - Bezpieczeństwo wewnętrzne ue
Europeistyka - Europejski samorząd terytorialny
Europeistyka - Governance w ue
Europeistyka - UE w stosunkach międzynarodowych
Filologia
Filologia - Filologia angielska
Filologia - Filologia Czeska
Filologia - Filologia francuska
Filologia - Filologia germańska
Filologia - Filologia hiszpańska
Filologia - Filologia indyjska i kultura indii
Filologia - Filologia klasyczna
Filologia - Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia - Filologia rosyjska
Filologia - Filologia serbska i chorwacka
Filologia - Filologia ukraińska
Filologia - Judaistyka
Filologia - Niderlandystyka
Filologia polska
Filologia polska - Edytorstwo
Filologia Polska - Filmoznawstwo
Filologia polska - Folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
Filologia polska - Krytyka literacka i artystyczna
Filologia polska - Lider i animator spoełeczny
Filologia polska - Lider i animator społeczny
Filologia polska - Nauczanie języka polskiego jako obcego
Filologia polska - Specj. nauczycielskie
Filologia polska - Specjalność nauczycielska
Filozofia
Fizyka
Fizyka - Fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - Fizyka teoretyczna
Fizyka - Specj. nauczycielska
Genetyka i Biologia Eksperymentalna
Geografia
Geografia - Analizy regionalne i lokalne
Geografia - Geoekologia
Geografia - Geografia turystyczna
Geografia - Geoinformatyka i kartografia
Geografia - Klimatologia i ochrona atmosfery
Geografia - Ochrona i zarządzenie jakością powietrza, wody, gleby
Geologia
Geologia - Geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia - Geologia poszukiwawcza
Geologia - Hydrogeologia
Geologia - Petrologia i mineralogia stosowana
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - Dokumentalistyka konserwatorska
Historia - Regionalistyka
Historia - Specjalność nauczycielska
Historia sztuki
Historia w przestrzeni publicznej
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - Biblioteki cyfrowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Biblioteki publiczne i szkolne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Bibloteki w społeczeństwie wiedzy
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Praca w systemie komunikacji społecznej
Informatyka
Informatyka - Inteligentne przetwarzanie danych
Interdyscyplinarne studia europejskie
Interdyscyplinarne studia europejskie - Europeizacja i regionalizacja
Interdyscyplinarne studia europejskie - Pamięć kulturowa i tożsamość
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - Branding
Komunikacja wizerunkowa - Communication Design
Komunikacja wizerunkowa - Communication design (projektowanie komunikacji)
Komunikacja Wizerunkowa - Public relations
Konsulting prawny i gospodarczy
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo - Kultura i media
Kulturoznawstwo - Studia miejskie
Matematyka
Matematyka - Analiza danych
Matematyka - Biomatematyka
Matematyka - Matematyka nauczycielska
Matematyka - Matematyka stosowana
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Matematyka - Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Mikrobiologia
Muzykologia
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska - Analityka środowiskowa
Ochrona środowiska - Ocena oddziaływania na środowisko
Pedagogika
Pedagogika - Animacja społeczno-kulturalna
Pedagogika - Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - Terapia pedagogiczna
Pedagogika - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Marketing polityczny
Politologia - Media i dziennikarstwo
Politologia - Przywództwo polityczne
Politologia - Służby zagraniczne
Praca socjalna
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia - Aktywizacja społeczna
Socjologia - Komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia - Stosowane badania społeczne
Socjologia grup dyspozycyjnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Badania i ewaluacja polityk publicznych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
Socjologia grup dyspozycyjnych - Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
Socjologia grup dyspozycyjnych - Socjotechniki wpływu społecznego
Socjologia grup dyspozycyjnych - Zarządzanie strukturami logistycznymi
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja publiczna i media
Stosunki Międzynarodowe - Gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki Międzynarodowe - Studia niemieckie
Stosunki międzynarodowe - Studia regionalne i rozwojowe
Stosunki Międzynarodowe - Studia wschodnie
Stosunki międzynarodowe - Współczesne służby dyplomatyczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
PhD Programme in political science (Nauki o polityce) Studia w języku angielskim
PhD Programme in sociology (Socjologia) Studia w języku angielskim
Astronomia
Biologia
Biologia Molekularna
Chemia
Filologia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Matematyka
Nauki Historyczne
Nauki o filozofii i socjologii
Nauki o Kulturze
Nauki o polityce
Nauki Prawne
Pedagogika
Psychologia

dr hab.więcej »
Archeologia
Astronomia
Bibliologia i informatologia
Biochemia
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o administracji
Nauki o polityce
Nauki o sztuce
Pedagogika
Prawo
Socjologia

Podwójny dyplomwięcej »
Università degli Studi di Sassari, Włochy, Sassari Studia w języku angielskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studia w języku francuskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku francuskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Publiczna
Analityka i Diagnostyka Chemiczna
Angielski język specjalistyczny
Archeologia Sądowa
Audyt wewnętrzny– trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne
Biblioterapia
Dziennikarstwo i Public Relations
Dźwięk i audiosfera - studia podyplomowe »
Egzekucja administracyjna
Filozoficzno-Etyczne
Geografia dla Nauczycieli
Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - I/PO dla bibliotekarzy
Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy
Język czeski w administracji
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego
Kryminalistyka
Kształcenie nauczycieli języków trzecich
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego
Legislacja
Logopedia ogólna i kliniczna
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie Matematyki
Neurologopedia kliniczna
Ochrona Danych Osobowych
Organizacja uzdrowisk i lecznictwo uzdrowiskowe
Organizacje pozarządowe
Pedagogika Resocjalizacyjna
Podatki
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Gospodarki Nieruchomościami
Prawo Inwestycyjne
Prawo Karne Gospodarcze
Prawo karne skarbowe
Prawo Karne Wykonawcze
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów
Prawo medyczne i bioetyki
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo Pracy i Prawo Socjalne
Prawo zamówień publicznych
Przekład (filologia angielska)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela
Psychogerontologia: asystent seniora
Psychologia Zarządzania
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami
Ubezpieczenia Gospodarcze
Wiedza o Sztuce i Kulturze
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wydawca produktów cyfrowych
Zarządzania środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca"
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w biznesie
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa
Zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami (project management)
Zarządzanie rewitalizacją w jednostkach samorządu terytorialnego
Zawód mediatora

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie marki samorządu terytorialnego
Ciało, płeć, seksualność – aspekty edukacyjne
Detektywistyka
Diagnozowanie potrzeb i metody aktywizacji seniorów
E-administracja
Edukacja międzykulturowa i edukacja do dialogu miedzyreligijnego
Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej
Edukacja zdrowotna w szkole: program wychowawczy, program profilaktyki, edukacja zdrowotna- razem czy osobno?
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy z dzieckiem młodszym w szkolnej przestrzeni edukacyjnej
Gotowość szkolna dzieci
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Integracja treści czy wiedzy? Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia
Jak wychować zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego
Kryzysy – jako szansa dla rozwoju osobistego i zawodowego
Kurs prawa rosyjskiego
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje
Metody i techniki aktywizujące w pracy z uczniami
Modele zarządzania w administracji publicznej
Nauczyciel – opiekunem praktyk studenckich w szkole
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
Praca w grupach różnowiekowych w szkole
Prezentacja multimedialna w pracy zawodowej nauczyciela – nowe spojrzenie
Przeszłość i przyszłość kultury obywatelskiej
Psychologia dla polityków
Psychologia jedzenie i psychodietetyka
Rozpoznawanie kompetencji dziecka w relacjach rówieśniczych, klasy 1-4
Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno-komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów
Stosowanie prawa UE przez krajowe organy
Studiuj przed maturą. Rok zerowy
Sztuka autoprezentacji
Uczeń jako badacz na zajęciach z edukacji środowiskowej
W magicznym świecie muzyki – wybrane metody edukacji muzycznej w pracy z dziećmi
Wykorzystanie metody dramy w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej
Zarządzanie kancelarią prawniczą
Zarządzanie klasą szkolną – społeczne uczenie się dzieci
Zostałem wychowawcą i co dalej? Integracja zespołu klasowego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AKoło naukowe Security & Society
AKoło naukowe studentów Pracy Socjalnej „PO MOC”
IK Orientalistyczne
IKoło naukowe VARIOGRAF
ISK Rozwoju Administracji (ISKRA)
IStudenckie koło naukowe Miłośników Historii Kultury
Językoznawcze Koło naukowe Germanistów
Koło Badań Interdyscyplinarnych
Koło Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Koło Inicjatyw Twórczych
Koło Młodych Politologów
Koło naukowe „Brand i co?”
Koło naukowe „HR & Coaching Touchpoint
Koło naukowe „Uniwersytecka Poradnia Prawna”
Koło naukowe Amerykanistów „GOING WEST”
Koło naukowe Antropologów „Kostka”
Koło naukowe Badań nad Kulturą i Sztuką Świata Starożytnego
Koło naukowe Bibliotekoznawców
Koło naukowe Chemików „Jeż”
Koło naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Koło naukowe Edukacji Krytycznej „Discourse Power Resistance”
Koło naukowe Edytorów „Futura”
Koło naukowe Ekonomicznej Oceny Regulacji
Koło naukowe Europejskiej Kultury Prawnej
Koło naukowe Filozoficznej Psychologii Parezja
Koło naukowe Filozofii Nowożytnej
Koło naukowe Filozofii Religii
Koło naukowe Filozofii Społecznej i Etyki
Koło naukowe Fizyków „Migacz”
Koło naukowe Germanistów
Koło naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło naukowe Historii Literatury Staropolskiej
Koło naukowe Historyków Wojskowości
Koło naukowe Integracji Europejskiej „KITE”
Koło naukowe Lingwistów „Partykuła”
Koło naukowe Matematyków Teoretyków
Koło naukowe Miłośników Metodyki Oczywistej „MiMO”
Koło naukowe Muzykologów
Koło naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury
Koło naukowe Pedagogów „Didaskalia”
Koło naukowe Postępowania Karnego
Koło naukowe Praw Człowieka
Koło naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
Koło naukowe Prawa Karnego „Iurisprudentia”
Koło naukowe Prawa Karnego i Kryminologii im. J.Makarewicza
Koło naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło naukowe Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Koło naukowe Probabilistyki i Statystyki Matematycznej
Koło naukowe Psychologii Klinicznej „Psyche”
Koło naukowe Psychologii Sportu Olimpia
Koło naukowe Psychologii w Biznesie „3xS”
Koło naukowe Psychopatologii Moria
Koło naukowe Resocjalizacji „Inwersja”
Koło naukowe Romanistów „Tetatet”
Koło naukowe Rusycystów „LiK Rosji”
Koło naukowe Scientiae Potestas
Koło naukowe Seksuologii im. Michaliny Wosłockiej
Koło naukowe studentów Archiwistyki
Koło naukowe studentów Astronomii
Koło naukowe studentów Astronomii „Futurologiczne Koło Naukowe 42”
Koło naukowe studentów Europeistyki „Projekt Europa”
Koło naukowe studentów Filologii Hiszpańskiej „Hesperia”
Koło naukowe studentów Filozofii
Koło naukowe studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego
Koło naukowe studentów Historii Sztuki
Koło naukowe studentów Niderlandystyki
Koło naukowe studentów Ochrony Środowiska
Koło naukowe studentów Pedagogiki ETNO
Koło naukowe studentów Socjologii
Koło naukowe studentów Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym
Koło naukowe Sznirele Perele
Koło naukowe Tłumaczy Języka Duńskiego
Koło naukowe Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych
Koło Niemcoznawcze „Partner”
Koło Pasjonatów Mechaniki i Informatyki „Continuum”
Koło Penitencjarne
Koło Wschodnioeuropejskie StosuNaukowe kołoów Międzynarodowych
KS Informatyki
Kulturoznawcze Koło naukowe Germanistów przy IFG UWr
MK Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Naukowe koło Cywilistów
Naukowe koło Ekonomistów
Naukowe koło Postępowania Administracyjnego
Naukowe koło Teatrologów „Dalej”
Studenckie koło naukowe – Prawa Biomedycznego
Studenckie koło naukowe „Genetyka”
Studenckie koło naukowe „Goryl”
Studenckie koło naukowe „Homo Oeconomicus”
Studenckie koło naukowe Anglistów
Studenckie koło naukowe Animaloterapii
Studenckie koło naukowe Archeologów
Studenckie Koło naukowe Badaczy Popkultury „Trickster”
Studenckie koło naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Studenckie koło naukowe Biologii Eksperymentalnej Roślin
Studenckie koło naukowe Biotechnologów „Przybysz”
Studenckie koło naukowe Bliskowschodnie
Studenckie koło naukowe Blok Prawa Komputerowego
Studenckie koło naukowe Bohemistów
Studenckie koło naukowe Debat Politycznych
Studenckie koło naukowe Ekologów
Studenckie koło naukowe Entomologów
Studenckie koło naukowe Etnologów
Studenckie koło naukowe Etologów TENEO
Studenckie koło naukowe Filozofii Prawa
Studenckie koło naukowe Genologów
Studenckie koło naukowe Geologów
Studenckie koło naukowe Herpetologów
Studenckie koło naukowe Historii Państwa i Prawa
Studenckie koło naukowe Historyków Starożytności
Studenckie koło naukowe Językoznawców
Studenckie koło naukowe Kodeks i Ewangelia
Studenckie koło naukowe Kryminalistyki
Studenckie koło naukowe Kulturoznawców
Studenckie koło naukowe Lituanistów „Labas”
Studenckie koło naukowe Makrosocjologii
Studenckie koło naukowe Matematyków Specjalności Nauczycielskiej
Studenckie koło naukowe Mikrobiologów
Studenckie koło naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic
Studenckie koło naukowe Mykobiota
Studenckie koło naukowe Nauczycieli „Sowa”
Studenckie koło naukowe Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego
Studenckie koło naukowe Ochrony Konsumenta i KoNaukowe kołourencji
Studenckie koło naukowe Ornitologów
Studenckie koło naukowe Paleobiologów
Studenckie koło naukowe Parazytologów ASCARIS
Studenckie koło naukowe Patriam Salutis
Studenckie koło naukowe Praw Zwierząt
Studenckie koło naukowe Prawa Finansowego FISCUS
Studenckie koło naukowe Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Giedroycia
Studenckie koło naukowe Prawa Latynoamerykańskiego
Studenckie koło naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Studenckie koło naukowe Prawo, Społeczeństwo, Kultura
Studenckie koło naukowe Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD
Studenckie koło naukowe Psychologii Poznawczo-Behawioralnej „MATRIX”
Studenckie koło naukowe Psychologii Sądowej „Logos”
Studenckie koło naukowe Psychometrii, Metodologii i Statystyki
Studenckie koło naukowe Regionalistów i Śląskoznawców
Studenckie koło naukowe Rising Business Leaders
Studenckie koło naukowe RyNaukowe kołou Finansowego „REK-FIN”
Studenckie koło naukowe Serbistów
Studenckie koło naukowe Systematyków Roślin
Studenckie koło naukowe Teriologów
Studenckie koło naukowe Ukrainistów
Studenckie koło naukoweG Human Geography
Studenckie nukowe koło Audiatur
Translatoryczne Koło naukowe Germanistów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
logo_UW.jpg

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie.

Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 70 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi ponad 20 programów w języku angielskim, dzięki którym można uzyskać tytuł bachelor lub master, a także blisko 130 kursów anglojęzycznych.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia realizowanie swoich własnych pomysłów - można podjąć studia interdyscyplinarne, stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Międzynarodowe, przyjazne i otwarte środowisko pozwala rozwijać różnorodne, nie tylko naukowe, pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie