Zielona Góra, Polska

Uniwersytet Zielonogórski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer science and econometricsStudia w języku angielskim
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura wnętrz
Arteterapia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Biotechnologia
Coaching i doradztwo filozoficzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Grafika
Historia
Informatyka i ekonometria
Jazz i muzyka estradowa
Kulturoznawstwo
Literatura popularna i kreacje światów gier
Malarstwo
Matematyka
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Sztuki wizualne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie gospodarką komunalną

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biznes elektroniczny
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka komunalna
Geoinformatyka i techniki satelitarne
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer science and econometricsStudia w języku angielskim
Data EngineeringStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Budownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektrotechnika
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Logistyka
Malarstwo
Matematyka
Praca socjalna
Socjologia
Sztuki wizualne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Astronomia
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki socjologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Ekologia
Energetyka odnawialna
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kwalifikacje pedagogiczne
Logistyka
Logopedia ogólna i kliniczna
Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji
Neurologopedia
Obrazowanie w malarstwie i rysunku
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogiki specjalna - edukacja włączająca
Podyplomowe studia administracji publicznej
Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami
Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego
Pozyskiwanie funduszy unii europejskiej - praktyczne aspekty
Prawo zatrudnienia i psychologia pracy
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD-CAM
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących
Stosowanie eurokodów w budownictwie
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Transport i spedycja
Twórcze działania rozwojowe
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Żywienia człowieka i dietoterapia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Artystyczny
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Zielonogórski - Filia w SulechowieSulechów
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności