Zielona Góra, Polska

Uniwersytet Zielonogórski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AstronomyStudia w języku angielskim
Informatics and EconometricsStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
Architektura wnętrz
Astronomia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Biotechnologia
Coaching i doradztwo filozoficzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Grafika
Historia
Informatyka i ekonometria
Jazz i muzyka estradowa
Kulturoznawstwo
Literatura popularna i kreacje światów gier
Malarstwo
Matematyka
Międzynarodowe stosunki polityczne
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Resocjalizacja z kryminologią
Socjologia
Sport
Sztuki wizualne
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Biznes elektroniczny
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Geoinformatyka i techniki satelitarne
Informatyka
Inteligentne systemy miejskie
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria lotnicza
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Żywienie człowieka i dietoterapia

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EconomyStudia w języku angielskim
Engineering DataStudia w języku angielskim
Informatics and EconometricsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektrotechnika
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Jazz i muzyka estradowa
Logistyka
Malarstwo
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Projektowanie społeczne
Socjologia
Sztuki wizualne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Astronomia
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki prawne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków
Energetyka odnawialna
Enologia
Gospodarka nieruchomościami
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kwalifikacje pedagogiczne
Logistyka
Logopedia
Nauczanie języka angielskiego w biznesie
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
Prawo i organizacja ochrony zdrowia
Prawo zatrudnienia i psychologia pracy
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Transport i spedycja
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Żywienie człowieka i dietoterapia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - Collegium Medicum
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Zielonogórski - Filia w SulechowieSulechów
Strona www uczelni:
www.uz.zgora.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności