Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Zielona Góra, Polska

Uniwersytet Zielonogórski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer science and econometricsStudia w języku angielskim
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura wnętrz
Arteterapia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Biotechnologia
Biznes elektroniczny
Budownictwo
Coaching i doradztwo filozoficzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Grafika
Historia
Informatyka i ekonometria
Jazz i muzyka estradowa
Kulturoznawstwo
Literatura popularna i kreacja światów gier
Malarstwo
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Sztuki wizualne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biznes elektroniczny
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka komunalna
Geoinformatyka i techniki satelitarne
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Zarządzanie gospodarką komunalną
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer science and econometricsStudia w języku angielskim
Data EngineeringStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektrotechnika
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Logistyka
Malarstwo
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Sztuki wizualne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Astronomia
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki socjologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching psychologiczny w życiu i w biznesie - propozycja
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem aspergera
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Fotografia
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kwalifikacje pedagogiczne
Logistyka
Logopedia ogólna i kliniczna
Małżeńskie procesy kanoniczne
Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji
Neurologopedia
Obrazowanie w malarstwie i rysunku
Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Podatki i postępowanie podatkowe
Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami
Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego
Postępowanie administracyjne
Pozyskiwanie funduszy unii europejskiej - praktyczne aspekty
Prawo samorządu terytorialnego
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD-CAM
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących
Stosowanie eurokodów w budownictwie
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Transport i spedycja
Twórcze działania rozwojowe
Uzależnienia behawioralne - diagnoza i pomoc psychologiczna
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Żywienie i dietetyka w sporcie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Zielonogórski - Filia w SulechowieSulechów
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności