Zielona Góra, Polska

Uniwersytet Zielonogórski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura wnętrz
Arteterapia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Biotechnologia
Coaching i doradztwo filozoficzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Grafika
Historia
Informatyka i ekonometria
Jazz i muzyka estradowa
Kulturoznawstwo
Literatura popularna i kreacja światów gier
Malarstwo
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Sztuki wizualne
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer Science and EconometricsStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biznes elektroniczny
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Geoinformatyka i techniki satelitarne
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Zarządzanie gospodarką komunalną
Żywienie człowieka i dietoterapia

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MathematicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektrotechnika
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Logistyka
Malarstwo
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Sztuki wizualne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Astronomia
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Filozofia
Górnictwo i energetyka
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Filozofia i etyka w szkole
Fotografia
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kwalifikacje pedagogiczne
Logistyka
Logopedia ogólna i kliniczna
Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji
Neurologopedia
Obrazowanie w malarstwie i rysunku
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
Pedagogika specjalna – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami
Prawo zatrudnienia i psychologia pracy
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD-CAM
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących
Stosowanie eurokodów w budownictwie
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Transport i spedycja
Współczesne metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Wydział nauk biologicznych
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Zarządzanie projektami
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Artystyczny
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Zielonogórski - Filia w SulechowieSulechów
Strona www uczelni:
www.uz.zgora.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności