Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Włocławek, Polska

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Nowe media i e-biznes
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Inżynieria zarządzania
Mechanika i budowa maszyn

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie
Business English
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu
Fizyka dla nauczycieli
Inspektor ochrony danych osobowych
Kadry i płace w praktyce
Logopedia
Matematyka dla nauczycieli
Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość i controlling
Resocjalizacja i socjoterapia
Skuteczne zarządzanie
Tłumaczenia specjalistyczne
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
Zarządzanie w sektorze publicznym
Strona www uczelni: www.pwsz.wloclawek.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności