Lublin, Polska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Applied AnthropologyStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhilosophyStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Doradztwo kariery i doradztwo personalne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia słowiańska
Filozofia
Hispanistyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Italianistyka
Kognitywistyka
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Retoryka stosowana
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Gospodarka przestrzenna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
TeologiaStudia w języku angielskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
European Union LawStudia w języku angielskim
PhilosophyStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia słowiańska
Filozofia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Humanistyka cyfrowa
Informatyka
Kognitywistyka
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Praca socjalna i ekonomia społeczna
Prawo w biznesie
Retoryka stosowana
Sinologia
Socjologia
Turystyka kulturowa
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki o sztuce
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo kanoniczne
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Analityka biznesowa
Asystent rodziny
Badania marketingowe przygotowanie do zawodu badacza/analityka rynku
Bezpieczeństwo obrotu dokumentami
Coaching menedżerski
Design miejski
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Doradztwo kariery i przedsiębiorczości
Dowody z opinii biegłego w postępowaniu sądowym i administracyjnym
Duchowość katolicka
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Ekonomika rolnictwa
Filozofia i etyka
Mediacja sądowa i pozasądowa
Negocjacje i mediacje prawnicze – stały mediator
Podatki i prawo podatkowe
Praktyczna rachunkowość komputerowa
Prawo ochrony zdrowia
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Psychoonkologia – studia z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Rachunkowość i podatki
Teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii
Zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozofii
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej WoliStalowa Wola
Strona www uczelni:
www.kul.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności