Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied AnthropologyStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Computer StudiesStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
PhilosophyStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Doradztwo kariery i doradztwo personalne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia – sinologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia romańska
Filozofia
Hispanistyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Kognitywistyka
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Retoryka stosowana
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Gospodarka przestrzenna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
European Union LawStudia w języku angielskim
PhilosophyStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Filologia – sinologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia romańska
Filozofia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Humanistyka cyfrowa
Informatyka
Kognitywistyka
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Praca socjalna i ekonomia społeczna
Prawo w biznesie
Retoryka stosowana
Socjologia
Turystyka kulturowa
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Theological StudiesStudia w języku angielskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia kurs A – dla alumnów
Teologia kurs B – dla świeckich

Studia doktorskiewięcej »
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki o sztuce
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo kanoniczne
Psychologia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Wydział Filozofii
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w Stalowej WoliStalowa Wola
Strona www uczelni: www.kul.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności