Chełm, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Stosunki międzynarodowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administrator Infrastruktury Informatycznej
Agrotronika
Animacja i zarządzanie w kulturze
Animacja kultury z andragogiką
Automatyzacja Górnictwa
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Grafika komputerowa
Informatyka dla nauczycieli
Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej
Innowacje w wychowaniu przedszkolnym
Maszyny Górnicze i Wiertnicze
Mechanika i awionika lotnicza
Nauczanie matematyki
Nauczanie matematyki i informatyki
Nauczanie mechatroniki
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńcza
Podyplomowe studia mediacji i negocjacji
Prawo lotnicze z czynnikiem ludzkim i bezpieczeństwem lotniczym
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Programowanie obrabiarek CNC
Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Finansowanymi z Funduszy Unijnych
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Resocjalizacja i socjoterapia
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów
Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego
Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
pwszchelm.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności