Chełm, Polska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Filologia słowiańska
Matematyk stosowana
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Stosunki międzynarodowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Dietetyka i żywienie zbiorowe
Elektrotechnika
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie
Dietetyka sportowa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kosmetologia w medycynie
Logistyka i spedycja
Organizacja i zarządzanie oświatą
Prawo lotnicze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Programowanie obrabiarek CNC
Przygotowanie pedagogiczne
Public relations i marketing medialny
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Resocjalizacja i socjoterapia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów
Social media marketing
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie i marketing w rolnictwie
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w lotnictwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
panschelm.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności