Chełm, Polska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Stosunki międzynarodowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Dietetyka i żywienie zbiorowe
Elektrotechnika
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administrator infrastruktury informatycznej
Agrotronika
Animacja i zarządzanie w kulturze
Animacja kultury z andragogiką
Automatyzacja górnictwa
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Grafika komputerowa
Informatyka dla nauczycieli
Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej
Innowacje w wychowaniu przedszkolnym
Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli
Maszyny górnicze i wiertnicze
Mechanika i awionika lotnicza
Nauczanie matematyki
Nauczanie matematyki i informatyki
Nauczanie mechatroniki
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika korekcyjna
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Podyplomowe studia mediacji i negocjacji
Prawo lotnicze z czynnikiem ludzkim i bezpieczeństwem lotniczym
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Programowanie obrabiarek CNC
Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowymi z Funduszy Unijnych
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia biznesu i komunikacji
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Resocjalizacja i socjoterapia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego
Studia podyplomowe z zakresie logopedii
Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
panschelm.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności