Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Chełm, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Filologia słowiańska
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Stosunki międzynarodowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Strona www uczelni: www.pwsz.chelm.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Lublinie
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności