Kraków, Polska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne
I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhilosophyStudia w języku angielskim
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Communication and Media StudiesStudia w języku angielskim
Filozofia
Historia
Europa Wschodnia
Historia chrześcijaństwa
Historia doktryn politycznych i prawnych
Historia sztuki
Muzyka kościelna
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Praca socjalna
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo kanoniczne
Psychologia
Psychologia duchowości i formacji
Psychologia edukacji i coachingu
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia w biznesie i reklamie
Teologia
Teologia katechetyczno-pastoralna
Teologia systematyczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhilosophyStudia w języku angielskim
Philosophy, Ethics and ReligionStudia w języku angielskim
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filozofia
Etyka i filozofia (studia nauczycielskie)
Historia
Historia sztuki
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Praca socjalna
Socjologia
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin
Podyplomowe Studia Filozofia i Chrześcijaństwo
Podyplomowe Studia Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym
Podyplomowe Studia Semiologiczne „Symbolika w Kulturach Świata”
Podyplomowe Studia z Archiwistyki, Zarządzania Dokumentacją i Bibliotekoznawstwa
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

MBAwięcej »
MBA - Leadership and Transformation Church and Non- profit Organizations
MBA - Management of Church and Non-profit Organizations

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Papieski Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Organizacje studenckiewięcej »
Chór Psalmodia
Duszpasterstwo Akademickie
Dziennikarskie Koło Naukowe
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII
Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie TRADITIO
Koło Naukowe Studentów Filozofii
Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Koło Naukowe Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej "Congaudeant"
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Teologów
Samorząd doktorantów
Samorząd Studentów
Sekcja Smoczych Łodzi
Studencko-Doktoranackie Koło Naukowe Studentów Doktryn Politycznych i Prawnych "Phronesis"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ (1397 r.).

Uniwersytet tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa Telewizja JP2TV, która jest jedyną w Polsce internetową telewizją uniwersytecką produkującą programy dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych, głównie TVP1 i TVP3 Kraków. Prowadzone są również internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl).

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Współpraca zagraniczna:

  • Uniwersytet w Bochum

  • Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie

  • Uniwersytet w Grazu

  • Uniwersytet w Preszowie

  • Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku

  • Universita Cattolica del Sacro Cuore

  • Istituto Universario Sophia

  • Facoltà Teologica dell'Italia Centrale

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Studia stacjonarne na UPJPII są BEZPŁATNE!


NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!

Jeśli chcesz nas poznać lepiej, dołącz do grup kierunków na naszym fan page’u @UPJP2.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności