Warszawa, Polska

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Typ uczelni: teologiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Praca socjalna
Teologia

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Teologia

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki teologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Organizacja i zarządzanie oświatą
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
Teologia ewangelicka dla nauczycieli religii
Strona www uczelni:
www.chat.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności