Warszawa, Polska

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Typ uczelni: wojskowe
Status: publiczne

Kryteria przyjęć:

» WAT - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Sekcja ds. Rekrutacji
tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Obronność państwa
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biogospodarka
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Informatyka w medycynie
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Optoelektronika

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe
Bezpieczeństwo w środowiskach teleinformatycznych
Charakterystyka specjalności dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
Charakterystyka specjalności dla kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka
Charakterystyka specjalności dla kierunku Mechatronika
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
Metody i techniki w radiolokacji
Systemy i sieci następnej generacji
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Systemy informacyjno-pomiarowe
Techniczna ochrona osób i mienia
Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)
Zamówienia publiczne w logistyce
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych – studia podyplomowe dla Sił Powietrznych – grupa radiotechniczna
Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wydział Cybernetyki
Wydział Elektroniki
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Wydział Nowych Technologii i Chemii


Strona www uczelni: www.wat.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności