Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Typ uczelni: wojskowe
Status: publiczne

Kontakt:

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Sekcja ds. Rekrutacji
tel.: 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Obronność państwa
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biogospodarka
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Informatyka w medycynie
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Optoelektronika

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe
Bezpieczeństwo w środowiskach teleinformatycznych
Charakterystyka specjalności dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
Charakterystyka specjalności dla kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka
Charakterystyka specjalności dla kierunku Mechatronika
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
Metody i techniki w radiolokacji
Systemy i sieci następnej generacji
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Systemy informacyjno-pomiarowe
Techniczna ochrona osób i mienia
Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)
Zamówienia publiczne w logistyce
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych – studia podyplomowe dla Sił Powietrznych – grupa radiotechniczna
Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Cybernetyki (WCY)
Wydział Elektroniki (WEL)
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)
Wydział Mechaniczny (WME)
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (WML)
Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)


Strona www uczelni: www.wat.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności