Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Akademia Sztuki Wojennej

Typ uczelni: wojskowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa
Administracja - Administracja publiczna
Administracja - Administracja wojskowa
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Obszar azjatycki
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Obszar bliskowschodni
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Obszar europejski
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Obszar posowiecki
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo narodowe - Ochrona i obrona narodowa
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo społeczne
Dowodzenie
Dowodzenie - Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi
Logistyka
Logistyka - Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka - Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka - Logistyka wojskowa
Logistyka - Transport
Lotnictwo
Lotnictwo - Organizacje lotnicze
Lotnictwo - Zarządzanie ruchem lotniczym
Obronność
Obronność - Obrona terytorialna
Obronność - Współczesne konflikty zbrojne
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie jakością
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa
Administracja - Administracja elektroniczna
Administracja - Administracja gospodarcza
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo narodowe - Ochrona i obrona narodowa
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo społeczne
Logistyka
Logistyka - Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka - Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka - Transport
Lotnictwo
Lotnictwo - Organizacje lotnicze
Lotnictwo - Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Obronność
Obronność - Obronność państwa
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie jakością
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie i dowodzenie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o obronności

dr hab.więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o obronności

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Logistyka systemów gospodarczych
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Przygotowanie obronne państwa
Współczesne konflikty zbrojne
Współprzac cywilno-wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej
Zarządzanie w organizacjach publicznych
Zarządzanie w sztabach wojskowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Kursy CDKO
Kursy CSOPBMR
Kursy doszkalające
Kursy Obronne
Kursy SJO
Kursy Zarządzania Kryzysowego
Wyższe Kursy Obronne

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier ASzWoj

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór ASzWoj
International student network
Jednostka strzelecka 1313
Klub debat Oksfordzkich
Klub uczelniany akademickiego związku sportowego ASzWoj
Kolo naukowe "Obronni ASzWoj""
Koło naukowe ekonomiki obronności
Koło naukowe kryminalistyki i kryminologii
Koło naukowe prakseologii i efektywności zarządzania
Koło naukowe sił i służb specjalnych
Koło naukowe studentów bezpieczeństwa narodowego
Koło naukowe studentów logistyki
Lotnicze koło naukowe akademii sztuki wojennej
Związek strzelecki "strzelec"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią i kontynuatorką Szkoły rycerskiej założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, której absolwentem był m. in. Tadeusz Kościuszko.
Obecnie Akademia jest nowoczesnym centrum badawczo-edukacyjnym podległym ministrowi obrony narodowej, prowadzącym badanie z zakresu bezpieczeństwa oraz bieżące analizy i studia strategiczne na rzecz urzędów: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministra Obrony Narodowej, a także innych organów władz publicznych.

Studenci przygotowani są do pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej, które odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe oraz system reagowania kryzysowego. Kilka tysięcy studentów kształconych jest przez kadrę dydaktyczną uczelni (ponad 50 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 100 doktorów), jak również przez innych ekspertów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, wywodzących się ze środowisk: wojskowego i cywilnego.


W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, a także Centrum Szkolenia Obrony 
przed Bronią Masowego Rażenia, które wykorzystywane są w procesie dydaktycznym i badawczo-naukowym.

Studenci mają do dyspozycji m.in.: profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowaną bibliotekę z katalogiem internetowym (około miliona woluminów), czytelnię internetową, studio telewizyjne, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, nowoczesną stołówkę akademicką, restaurację dla 320 gości, dwie hale sportowe, kryty basen.


Jako student Akademii Sztuki Wojennej będziesz miał prawo część swoich studiów odbyć w jednej z wielu naszych partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu ERASMUS. Jako student ERASMUSA otrzymasz także dofinansowanie na pokrycie różnic kosztów utrzymania między Warszawą a krajem Twojego pobytu.


Mapa

« powrót - Uczelnie