Warszawa, Polska

Akademia Sztuki Wojennej

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja urzędnicza
Administracja wojskowa
Nowe technologie w administracji
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognostyka
Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
Dyplomacja i komunikacja polityczna
Bezpieczeństwo narodowe
Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo społeczne
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Dowodzenie
Planowanie i organizacja działań wojskowych obrony terytorialnej
Praca analityczno-sztabowa
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Zarządzanie ruchem lotniczym
Obronność
Obrona terytorialna
Współczesne konflikty zbrojne
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Bezpieczeństwo informacyjne
Cyberbezpieczeństwo i nowe technologie
Prawo lotnicze i kosmiczne
Prawo wojskowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja wojskowa
Nowe technologie w administracji
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Walka informacyjna
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognostyka
Dyplomacja i komunikacja polityczna
Bezpieczeństwo narodowe
Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo społeczne
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Obronność
Obronność państwa
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Global Affairs and Diplomacy Studia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie
Legislacja
Logistyka systemów gospodarczych
Logistyka wojskowa
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Prawo Cyberprzestrzeni
Służby Specjalne
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
Zarządzanie w organizacjach publicznych
Zarządzanie w sztabach wojskowych
Zarządzanie Zasobami Gospodarczo-Obronnymi Państwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Defense and Security (MBA)
MBA Security & Crtical Infrastructure

Kursy, szkoleniawięcej »
Kursy Obronne
Kursy Zarządzania Kryzysowego
Wyższe Kursy Obronne

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier ASzWoj

Organizacje studenckiewięcej »
International Student Network
Jednostka Strzelecka 1313
Klub debat Oksfordzkich
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej „Stratcom”
Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj
Koło naukowe sił i służb specjalnych
Koło naukowe studentów logistyki
Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
Organizacja Studencko-Doktorancka Akademii Sztuki Wojennej Patriota
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik”

Akademikiwięcej »
Dom Studencki Akademii Sztuki Wojennej „Partyzant”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią i kontynuatorką Szkoły rycerskiej założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, której absolwentem był m. in. Tadeusz Kościuszko.

budynek_600.jpg

Obecnie Akademia jest nowoczesnym centrum badawczo-edukacyjnym podległym ministrowi obrony narodowej, prowadzącym badanie z zakresu bezpieczeństwa oraz bieżące analizy i studia strategiczne na rzecz urzędów: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministra Obrony Narodowej, a także innych organów władz publicznych.

Studenci przygotowani są do pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej, które odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe oraz system reagowania kryzysowego. Kilka tysięcy studentów kształconych jest przez kadrę dydaktyczną uczelni (ponad 50 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 100 doktorów), jak również przez innych ekspertów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, wywodzących się ze środowisk: wojskowego i cywilnego.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, a także Centrum Szkolenia Obrony  przed Bronią Masowego Rażenia, które wykorzystywane są w procesie dydaktycznym i badawczo-naukowym.

Studenci mają do dyspozycji m.in.: profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowaną bibliotekę z katalogiem internetowym (około miliona woluminów), czytelnię internetową, studio telewizyjne, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, nowoczesną stołówkę akademicką, restaurację dla 320 gości, dwie hale sportowe, kryty basen.


Jako student Akademii Sztuki Wojennej będziesz miał prawo część swoich studiów odbyć w jednej z wielu naszych partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu ERASMUS. Jako student ERASMUSA otrzymasz także dofinansowanie na pokrycie różnic kosztów utrzymania między Warszawą a krajem Twojego pobytu.


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności