Warszawa, Polska

Akademia Sztuki Wojennej

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa
Administracja publiczna
Administracja wojskowa
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognostyka
Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
Bezpieczeństwo obszaru europejskiego
Dyplomacja i komunikacja polityczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacyjne
Ochrona i obrona narodowa
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo społeczne
Dowodzenie - studia wojskowe
Planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnej
Praca analityczno-sztabowa
Historia
Archiwistyka
Historia służb specjalnych
Historia wojskowa
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie ruchem lotniczym
Obronność
Obrona terytorialna
Współczesne konflikty zbrojne
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo bezpieczeństwa
Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
Prawo lotnicze i kosmiczne
Prawo obronne i wojskowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa
Administracja elektroniczna
Administracja gospodarcza
Bezpieczeństwo informacyjne
Info-menadżer
Inspektor ochrony danych osobowych
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacyjnego
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognozowanie
Dyplomacja i komunikacja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacyjne
Ochrona i obrona narodowa
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo społeczne
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Obronność
Obronność państwa
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Administracja obrony narodowej
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni RP
Bezpieczeństwo ekonomiczne Państwa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie
Historia Służb Specjalnych
Logistyka systemów gospodarczych
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
Zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
Zarządzanie w organizacjach publicznych
Zarządzanie w sztabach wojskowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zrządzanie kryzysowe

MBAwięcej »
Defense and Security (MBA)

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs Dowódców Batalionów
Kursy CDKO
Kursy CSOPBMR
Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny
Wyższy Kurs Sztabowy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier ASzWoj

Organizacje studenckiewięcej »
AKADEMICKI ZESPÓŁ DS. REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE
International Student Network
JEDNOSTKA STRZELECKA 1313 ASZWOJ
Klub debat Oksfordzkich
Klub uczelniany akademickiego związku sportowego ASzWoj
Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej "Stratcom"
KOŁO NAUKOWE POLICJI I OCHRONY PAŃSTWA
KOŁO NAUKOWE POLSKIEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO
Koło naukowe prakseologii i efektywności zarządzania
Koło naukowe sił i służb specjalnych
Koło naukowe studentów bezpieczeństwa narodowego
Koło naukowe studentów logistyki
KOŁO NAUKOWE WOJSK SPECJALNYCH MILITARNI
Lotnicze koło naukowe
ORGANIZACJA STUDENCKO DOKTORANCKA PATRIOTA
Samorząd Studencki
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POGRANICZNIK

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią i kontynuatorką Szkoły rycerskiej założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, której absolwentem był m. in. Tadeusz Kościuszko.

budynek_600.jpg

Obecnie Akademia jest nowoczesnym centrum badawczo-edukacyjnym podległym ministrowi obrony narodowej, prowadzącym badanie z zakresu bezpieczeństwa oraz bieżące analizy i studia strategiczne na rzecz urzędów: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministra Obrony Narodowej, a także innych organów władz publicznych.

Studenci przygotowani są do pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej, które odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe oraz system reagowania kryzysowego. Kilka tysięcy studentów kształconych jest przez kadrę dydaktyczną uczelni (ponad 50 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 100 doktorów), jak również przez innych ekspertów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, wywodzących się ze środowisk: wojskowego i cywilnego.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, a także Centrum Szkolenia Obrony  przed Bronią Masowego Rażenia, które wykorzystywane są w procesie dydaktycznym i badawczo-naukowym.

Studenci mają do dyspozycji m.in.: profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowaną bibliotekę z katalogiem internetowym (około miliona woluminów), czytelnię internetową, studio telewizyjne, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, nowoczesną stołówkę akademicką, restaurację dla 320 gości, dwie hale sportowe, kryty basen.


Jako student Akademii Sztuki Wojennej będziesz miał prawo część swoich studiów odbyć w jednej z wielu naszych partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu ERASMUS. Jako student ERASMUSA otrzymasz także dofinansowanie na pokrycie różnic kosztów utrzymania między Warszawą a krajem Twojego pobytu.


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności