Warszawa, Polska

Akademia Pożarnicza

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria Pożarowa Budynków
Inżynieria pożarowa budynków i budowli
Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
Ochrona przeciwpożarowa lasów
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
Studia podyplomowe dla rzeczoznawców ds zabezpieczeń ppoż.
Zapobieganie pożarom i awariom
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym
Strona www uczelni:
apoz.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności