państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Inżynieria bezpieczeństwa

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Inżynieria bezpieczeństwa

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa
Inżynieria Pożarowa Budynków
Ochrona przeciwpożarowa lasu
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2)
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO4)
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
Ratownictwo chemiczne, identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń
Zapobieganie pożarom i awariom
Zarządzanie ciągłością działania infrastruktury krytycznej
Strona www uczelni: www.sgsp.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności