Petersburg, Rosja

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5
Тел. (812) 234-46-51, (812) 346-44-87

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация и управлениеStudia w języku rosyjskim
Биомедицинская инженерияStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационные системыStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskimStudia online
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Нанотехнологии и микросистемная техникаStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Проектирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskimStudia online
Системный анализ и управлениеStudia w języku rosyjskim
ТелекоммуникацииStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и микроэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электротехника, электромеханика и электротехнологииStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Matematyka stosowanaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизированные системы обработки информации и управленияStudia w języku rosyjskim
Антикризисное управлениеStudia w języku rosyjskim
Аудиовизуальная техникаStudia w języku rosyjskim
Вычислительные машины, комплексы, системы и сетиStudia w języku rosyjskim
Инженерное дело в медико-биологической практикеStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Компьютерная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Микроэлектроника и твердотельная электроникаStudia w języku rosyjskim
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Проектирование и технология радиоэлектронных средствStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Радиоэлектронные системыStudia w języku rosyjskim
Радиоэлектронные системы и комплексыStudia w języku rosyjskim
Связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Системы автоматизированного проектированияStudia w języku rosyjskim
Средства связи с подвижными объектамиStudia w języku rosyjskim
Теория и практика межкультурной коммуникацииStudia w języku rosyjskim
Управление и информатика в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электронные приборы и устройстваStudia w języku rosyjskim
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексовStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация и управлениеStudia w języku rosyjskim
Биомедицинская инженерияStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Проектирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
ТелекоммуникацииStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и микроэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электротехника, электромеханика и электротехнологииStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki filologiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Физико-математические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.eltech.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności