Krosno, Polska

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

Studia podyplomowewięcej »
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Doradztwo i analityka podatkowa
Geotechniczne badania podłoża gruntowego i fundamentowanie
Organizacja turystyki i krajoznawstwa w szkole
Projektowanie, budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków
Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci i instalacji gazowych
Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych
Studia podyplomowe „Zioła, suplementy diety i kosmetyki naturalne”
Tłumaczenia specjalistyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie ochroną danych osobowych i informacji niejawnych

Strona www uczelni:
www.pwsz.krosno.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności