Krosno, Polska

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

Studia podyplomowewięcej »
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Geotechniczne badania podłoża gruntowego i fundamentowanie
Organizacja turystyki i krajoznawstwa w szkole
Projektowanie, budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków
Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci i instalacji gazowych
Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych
Studia podyplomowe "Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej"
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
Wychowanie fizyczne z rytmiką i gimnastyką korekcyjną w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Strona www uczelni:
www.pwsz.krosno.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności